Rokovania s MZ SR o kategorizácii

Aktuality O nás

Dňa 03.05.2023 navštívil našu nemocnicu so svojim pracovným tímom štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič. S vedením nemocnice v zastúpení riaditeľa nemocnice Jaroslava Mačejovského, primátora mesta Brezno a predsedu nemocničnej správnej rady Tomáša Abela a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s. a člena nemocničnej správnej rady Vladimíra Sotáka,  a  za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera, pán štátny tajomník rokoval o náležitej kategorizácii nemocnice a o zachovaní potrebného rozsahu medicínskych programov a služieb. Táto návšteva nadväzovala na minulotýždňové stretnutie zástupcov nemocnice so zástupcami MZ SR na pôde MZ SR v Bratislave. Predmetné rokovania boli na vysokej odbornej úrovni a trvali niekoľko hodín. Predstavitelia nemocnice v nich odbornými a objektívnymi argumentmi trvali na požiadavkách, ktoré voči MZ SR vzniesli prostredníctvom petície za zachovanie NsP Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne, ktorú podporilo skoro 30 000 obyvateľov predovšetkým, ale nielen okresu Brezno.

Nakoľko ide o nanajvýš dôležité rozhodnutie MZ SR pre dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej regionálnou nemocnicou druhej úrovne pre obyvateľov nášho okresu, rokovania boli zo strany predstaviteľov nemocnice odborné, racionálne, argumentačne silne podložené, s náležitou právnou podporou a príslušnou dávkou  emócií, ktoré vypovedali o tom, že predstaviteľom nemocnice skutočne záleží na obyvateľoch nášho regiónu.

Na záver rokovaní pán štátny tajomník absolvoval prehliadku nemocnice, v rámci ktorej okrem iných nemocničný pracovísk navštívil nemocničnú pôrodnicu a gynekológiu. Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Martin Mičej ho previedol jednotlivými pracoviskami oddelenia, predovšetkým mu ukázal nový pôrodný box, ďalšiu nadštandardnú izbu, kde bude umožnený aj pobyt otca dieťatka, resp. inej osoby sprevádzajúcej mamu novorodenca. Zároveň mu podrobne predstavil činnosť i víziu oddelenia, trend vzrastajúcej gynekologickej operatívy, ako i deklaroval pripravenosť oddelenia poskytnúť predpôrodnú a pôrodnú starostlivosť všetkým mamičkám, ktoré sa rozhodnú svoje dieťatko priviesť na svet práve v našej nemocnici.

Veríme, že MZ SR v zastúpení štátneho tajomníka pána Palkoviča nakoniec príjme múdre rozhodnutie, ktoré bude v prospech pacientov nášho regiónu.