O nemocnici

O nás

História

Nemocnica s poliklinikou Brezno bola uvedená do prevádzky 15. septembra 1975 ako nemocnica s poliklinikou I. typu. Bola organickou súčasťou Okresného ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. Na ploche 97 283 m² bolo vybudovaných 320 lôžok chirurgického, interného, gynekologicko-pôrodníckeho, detského a anestéziologicko-resuscitačného oddelenia. Ako samostatný právny subjekt vo forme príspevkovej organizácie bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou zo dňa 14. júna 1991. Za jej ďalší strategický medzník možno považovať 1. január 1999, kedy došlo k jej pretransformovaniu na nemocnicu II. typu s následným zaradením do vyššieho stupňa siete ústavných zdravotníckych zariadení. Dňa 1. januára 2003 sa nemocnica pretransformovala na neziskovú organizáciu. 

Nemocnica

Nemocničný komplex pozostáva z viacerých objektov: poliklinika, lekáreň – poliklinika, operačný trakt, komplement, lôžková časť, detská poliklinika, dialýza, spojovacie chodby, kuchyňa, práčovňa, prosektúra, garáže, kotolňa, transfúzna stanica. Hlavný komplex má rozlohu 58 168 m², z toho stavby sú 13 052 m². Niektoré budovy sú vzájomne pristavané, resp. prepojené spojovacími chodbami. Budova polikliniky má 8 nadzemných podlaží a lôžková časť 6 nadzemných podlaží, ostatné objekty sú dvojpodlažné, resp. prízemné.

Prevádzka

Počas doby jej prevádzkovania si Nemocnica s poliklinikou Brezno vybudovala významné miesto pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľom a návštevníkom Horehronia ako aj okolitých regiónov. Napriek obmedzeným finančným zdrojom v zdravotníctve, sa v nemocnici zrealizovalo niekoľko významných investícií do jej zdravotníckej infraštruktúry a ďalšie sú pripravované. Uskutočnila sa predovšetkým rekonštrukcia plochých striech, kuchyne a práčovne, výmena okien a zateplenie obvodového plášťa hlavných budov nemocnice. V rokoch 2019-2021 sa uskutočnila významná investícia v podobe rekonštrukcie nemocnice v sume 8,4 mil. €. Viac o jednotlivých etapách sme sa venovali v článkoch o eurofondoch.

Súčasnosť

V súčasnosti nemocnica disponuje spolu 210 lôžkami na ôsmych lôžkových oddeleniach: gynekologicko-pôrodnícke, detské, novorodenecké, chirurgické, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, neurologické s jednotkou intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a liečebňa pre dlhodobo chorých. Nemocnica je primárne zameraná na akútnu zdravotnú starostlivosť. Až 95 % hospitalizácií je akútneho charakteru. Nemocnica s poliklinikou Brezno je oprávnená na klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok, epidemiologické štúdie, overovanie nových liečebných postupov, ako aj na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou nemocnice sú taktiež jej nasledujúce nelôžkové oddelenia: oddelenie klinických laboratórií s úsekom hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, rádio-diagnostické oddelenie, hemodialyzačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, centrálne operačné sály a patologicko-anatomické oddelenie. Nemocnica taktiež prevádzkuje 30 ambulancií a v jej poliklinickej časti majú zriadené svojej špecializované ambulancie ďalší neštátni lekári. Nemocnici sa tak darí poskytovať pacientom benefit „komplexnej zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou“. Nemocnica taktiež prevádzkuje viacero verejných lekárni, dopravnú zdravotnú službu, záchrannú zdravotnú službu (1 stanicu rýchlej lekárskej pomoci a 4 stanice rýchlej zdravotnej pomoci), vlastnú jedáleň, práčovňu, krajčírsku dielňu a autodielňu, pričom v nich zamestnáva aj osoby so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

Zamestnávateľ

Hoci je v slovenskom zdravotníctve kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov a sestier, nemocnica si zakladá na kvalifikovanom personáli, ktorý je schopný a spôsobilý efektívne vykonávať každodenné povinnosti na vysokej úrovni. K 1.septembru 2017 nemocnica zamestnáva vyše 600 zamestnancov, ktorí sa každodenne podieľajú na jej efektívnej prevádzke. Nemocnica s poliklinikou Brezno tým patrí k najväčším zamestnávateľom na Horehroní, čím sa spolupodieľa na jeho rozvoji.

Vízia a ciele

Najbližším cieľom Nemocnice s poliklinikou Brezno je:
– skvalitňovanie, zefektívňovanie a zvyšovanie dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti, čo sa okrem iného dosiahne vybudovaním urgentného príjmu s recepciou európskeho formátu;
– pokračovanie v sústreďovaní neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby pacienti mali všetko „pod jednou nemocničnou strechou“;
– pokračovanie v zlepšovaní internej infraštruktúry nemocnice, predovšetkým logistiky toku pacientov a v ďalšom nákupe nových moderných technológií;
– uskutočňovanie krokov k zabezpečeniu lepšej zdravotnej starostlivosti pre geriatrických pacientov, vzhľadom k starnutiu celého regiónu;