Prevádzka FRO

Zdravotnícke novinky

Od 15.4.2020 sa mení prevádzka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia nasledovne:

predpis zdravotných pomôcok

  • pacienti alebo rodinní príslušníci s dokumentáciou sa objednajú na FRO ambulanciu v časovom intervale 1 hodiny od 8,00 do 12,00
  • pacienti prejdú filtrom pri vstupe na polikliniku, kde im bude zmeraná teplota a vyplnia príslušný dotazník
  • vstup na ambulanciu s rúškom,  rukavicami
  • prinesú príslušnú zdravotnú dokumentáciu vrátane odporučenia na predpis zdravotnej pomôcky

Rehabilitačná ambulantná liečba bude poskytovaná pre akútne stavy – úrazy, pooperačné stavy , akútne radikulárne syndromy, parézy n. facialis…

Objednávanie pacientov telefonicky na čísle 048/2820 387, vyšetrenie na ambulancii v časovom intervale 30minút od 8:00 do 12:00, príchod pacientov ako je uvedený pri predpise pomôcok. Z procedúr je odporučené aplikovať  distančnú elektroliečbu ( k dispozícii máme laser, biolampu, diatermiu, MGT) a individuálnu LTV.  Kontaktná elektroliečba, masáže a teploliečba  sa neodporúča.

Pacienti musia byť vybavení rúškami.

Deťom, onkologickým pacientom a pacientom nad 65 rokov bude pri akútnych stavoch poskytnutá len inštruktáž. Chronické ochorenia neošetrujeme do odvolania.