Poďakovanie

Aktuality

Ďakujeme všetkým našim doterajším darcom, ktorí nám v čase mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom  pomáhajú finančne, materiálne, či ich osobným vkladom.

Konkrétne a zaslanie finančných prostriedkov na zakúpenie nového profesionálneho mangľa na žehlenie a dezinfekciu nemocničnej bielizne ďakujeme:
– Neformálnemu združeniu onkologických pacientov Pomôžme pomáhať,
– spoločnosti BAMU, s.r.o.,
– spoločnosti K-SUPRA, s.r.o.,
– spoločnosti Visuall s.r.o.,
– p. M. Poliakovi a
– p. Ing. Karakovi.

Za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov ďakujeme:
– Železiarňam Podbrezová, a.s.,
– mestu Brezno,
– spoločnosti PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.,
– obci Bacúch,
– p. Mgr. F. Heretovi,
– p. Vašovej z Lopeja,
– p. M. Mlákayovej z Muráňa a
– p. V. Kysuckému z Bike športu.

Za poskytnutie značného množstva papierového hygienického sortimentu ďakujeme:
– spoločnosti SHP Harmanec, a.s.

Za poskytnutie ovocných balíčkov pre našich zdravotníkov ďakujeme:
– Hypermaketu TESCO Brezno.

Tiež ďakujeme všetkým ostatným, tu nemenovaným osobám, spoločnostiam a organizáciám, ktoré nám doteraz poskytli akúkoľvek inú pomoc na boj s koronavírusom. ❤🙂