ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

O nás

Zneužívaním záchraniek sú ohrození ľudia, ktorí sú v ohrození života a nutne potrebujú odbornú pomoc.

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 9.4.2019 a My Horehronie 16.4.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík a archív NsPBR.

Viac o ZZS sa môžete dočítať v sekcii o nelôžkových oddeleniach – ZZS

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme záchrannou zdravotnou službou, ktorá vlani absolvovala 8185 výjazdov. Najviac vyťažená bola RLP Brezno, a to z dôvodu, že v meste je jediná záchranka, ktorá musí riešiť všetky podnety, aj tie neindikované, a veľakrát dochádza aj k zneužívaniu ZZS.

BREZNO. Záchranná zdravotná služba (ZZS) je súčasťou integrovaného záchranného systému SR. V spolupráci s policajným a hasičským zborom zasahuje pri závažných situáciách, ako sú dopravne nehody, priemyselné havárie, živelné pohromy atď., kde došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb.

Záchranári by nemali riešiť niekoľko dní trvajúce ťažkosti či teplotné stavy ZZS je poskytovanie prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti osobe so závažným ohrozením zdravia, alebo osobe v bezprostrednom ohrození života. Ako priblížil primár ZZS a CPCH Martin Dobrík, to znamená, ak ide o náhlu poruchu vedomia, zastavenie dýchania, iné poruchy dýchania, zastavenie akcie srdca, náhle vzniknutú krutú bolesť, infarkt myokardu, náhle cievne mozgové príhody, závažné úrazy, atď. „ZZS by nemala riešiť chronické stavy, respektíve niekoľko dní trvajúce ťažkosti či teplotné stavy. V prvom rade nemá na to patričné liekové vybavenie a záchranka nepredpisuje recepty. Toto všetko je v kompetencii obvodných lekárov a LSPP – Lekárskej služby prvej pomoci, od 1. júla 2018 už po novom ambulantnej pohotovostnej služby (APS).“

Vysvetlenie ako ZZS funguje Primár ZZS a CPCH na základe skúseností zisťuje, že nie všetci občania vedia, ako záchranný zdravotný systém funguje, čím dochádza k rôznym nedorozumeniam. Vysvetľuje preto ich fungovanie. „Volajúcich musím vyviesť z omylu, že nevolajú priamo posádke sanitky, ktorá nečaká len na ich volanie o pomoc, ale poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom nášho okresu, čo pri obmedzenom počte sanitiek je niekedy veľký problém.“ Podľa slov Martin Dobríka systém ZZS na Slovensku je rozdelený na 2 zložky: 1. Krajské operačné strediská (KOS) ZZS (v počte 8, tiesňové linky 112/155). Umiestnené sú v krajských mestách, na ktoré sa volajúci dovolajú, komunikujú s dispečerom, ktorý na základe ich telefonátu o zdravotnom stave pacienta rozhodne, aký typ sanitky kontaktuje a pošle na adresu. KOS–ky koordinujú všetky sanitky v SR. 2. Poskytovatelia ZZS – organizácie, ktoré prevádzkujú sanitné vozidlá.

V okrese funguje 5 staníc Okres Brezno siaha od Telgártu až po Nemeckú. V ňom zabezpečuje ZZS 5 staníc rozmiestnených strategicky podľa vyhlášky MZ SR. „Ide o RLP – t. j. 3- členná posádka v zložení lekár, záchranár, vodič, ktorá má sídlo v areáli nemocnice v Brezne. Tá poskytuje záchrannú zdravotnú starostlivosť predovšetkým v meste a v jeho okolitých obciach. V krízových situáciách môže smerovať aj do iných okresov, krajov. Ďalej štyri RZP – to sú 2-členné posádky v zložení, záchranár, vodič, ktoré sú umiestnené v obciach Muránska Huta, Pohorelská Maša, Bystrá a Brusno a poskytujú záchrannú zdravotnú starostlivosť v daných obciach a ich okolí,“ priblížil primár Martin Dobrík.

Záchrankou do nemocnice je transportovaný len pacient Počas zásahu všetky záchranky vykonávajú tie isté činnosti.„V prvom rade sa odoberie anamnéza, t. z. zistíme, čo sa deje, koho čo bolí, atď.. Pacienta objektívne vyšetríme a podľa typu záchranky (RLP/RZP) nasadíme liečbu. Ak sa zdravotný stav pacienta po liečbe zlepší natoľko, že nepotrebuje ďalšie sledovanie, vyšetrenie a iné zdravotnícke výkony, ponechaný je na adrese. Ak treba, transportujeme ho na urgent do nemocnice, kde rozhodnú o jeho ďalšej liečbe. Podotýkam, že záchrankou do nemocnice je transportovaný len samotný pacient, predpisy neumožňujú transport príbuzných. Sprievod je povolený len u malých detí a postihnutých pacientov.“

Zneužívaním záchraniek sú ohrození ľudia, ktorí sú naozaj v ohrození života Záchranári za minulý rok zaznamenali dovedna 8185 výjazdov (primárnych aj sekundárnych). Podľa slov Martina Dobríka, z toho RLP Brezno (2205 výjazdov, RZP Bystrá (2038), RZP Brusno (1435), RZP P. Maša (1617) a RZP M. Huta (890). „Najviac vyťažená bola RLP Brezno, a to z dôvodu, že v meste je jediná záchranka, ktorá musí riešiť všetky podnety, aj tie neindikované a veľakrát dochádza aj k zneužívaniu ZZS. Zneužívaním záchraniek sú ohrození najmä ľudia, ktorí sú naozaj v ohrození života a nutne potrebujú odbornú pomoc. Ľudia si neuvedomujú, že zneužívaním systému ohrozujú možno aj príbuzných, kamarátov, známych a v konečnom dôsledku aj sami seba, lebo keď záchranku budú potrebovať, nebude hneď k dispozícii, alebo bude meškať z dôvodu iného neopodstatneného zásahu,“ uzavrel primár ZZS a CPCH.

BREZNO. Pod Nemocnicu s poliklinikou v Brezne patrí 5 záchranných uzlov, a to Brezno, Bystrá, Brusno, Pohorelská Maša, Muránska Huta, kde dovedna pôsobí asi 45 záchranárov. V dnešnej dobe skoro všetky nemocnice bojujú s akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu, a výnimkou nie je ani Brezno, kde v ZZS chýbajú najmä lekári.

Ojedinele v záchranke aj rodia Záchranná zdravotná služba (ZZS) najčastejšie rieši problémy kardiovaskulárneho, respiračného, tráviaceho systému, taktiež je dosť výjazdov k pacientom s neurologickou symptomatológiou a zriedkavé nie sú ani úrazy či havárie. Podľa slov primára ZZS a UP Martina Dobríka, ojedinele sa v záchranke aj rodí. „Za RLP Brezno môžem povedať, že najčastejšie RLP posádka štartuje k pacientom s bolesťou v hrudi, pri ťažkostiach s dýchaním, náhle vzniknutej cievnej mozgovej príhode, vážnych dopravných nehodách či náhlom úmrtí. Na základe skúseností primár Dobrík hodnotí na dobrej úrovni spoluprácu s policajným či hasičským zborom. Ak sa vyskytne nejaký problém, skoro vždy ho spoločne vyriešia k vzájomnej spokojnosti. „Široká verejnosť nás berie všetkých ako samozrejmosť a agresia voči týmto zložkám postupne stúpa, čo považujem za najväčšiu prekážku, ale to je problém nielen u nás, ale na celom Slovensku.“

Nie je nad lepší pocit, ako keď sa podarí zachrániť ľudský život Čo všetko si vyžaduje práca záchranára? Podľa Martina Dobríka, ak sa človek ním chce stať, v prvom rade to sám musí chcieť robiť. „Keďže je to práca na 24 hodín denne a 365 dní v roku, musí vedieť obetovať svoj voľný čas, ustavične sa vzdelávať, trénovať a opakovať. Musí mať silnú vôľu, pevné nervy a pri niektorých zásahoch aj určite dávku odvahy, keď ide do vlastného rizika, aby pomohol iným. Záchranárom sa človek musí narodiť, nedá sa to naučiť.“ Ako uviedol primár ZZS a UP, práca záchranára nie je pre jemné povahy, je to náročné nielen na psychiku, ale aj na kondíciu. Záchranár musí byť pripravený naozaj skoro na všetko, spoluprácu v ťažkom teréne s horskými záchranármi, policajtmi, hasičmi, rieši dopravné nehody, vážne zranenia, tragédie, úmrtia, ľudské nešťastia. „Najmä začiatky práce záchranára sú náročné, keď sa učí všetky tieto situácie a negatívne skúsenosti zvládať. Časom si na to zvykne a dokáže sa od toho odosobniť. Ak by to nedokázal, všetky trápenia ľudí, s ktorými sa dennodenne stretáva, by ho psychicky zničili. Ale aj napriek tomu sa nájdu momenty, kedy zachovať rozvahu a pokoj je neskutočne náročné, najmä keď ide o záchranu príbuzných, kamarátov, známych či malé deti. Taktiež je nepríjemné oznamovať príbuzným náhle úmrtie člena rodiny. Ale tomu sa vyhnúť nedá, aj o tom je urgentná medicína. Naopak, nie je nad lepší pocit, ako keď sa vám podarí zachrániť ľudský život.“

Víziou je presadiť do mesta kúpu externého defibrilátora Aké sú vízie ZZS v Brezne do budúcnosti? Podľa slov primára, pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kúpiť technicky pokročilú resuscitačnú figurínu a školiť odbornú, ale aj širokú verejnosť v resuscitácii a život ohrozujúcich stavoch, lebo otázka života či smrti stojí a padá na prvých 4-5 minútach. „Za ten krátky čas okoloidúci či príbuzný nestihne zavolať ani záchranku. Zakúpenie prenosného USG prístroja do záchranky, ktorý má široké využitie a dokáže byť veľmi nápomocný pri vyšetrovaní pacienta. Presadiť do mesta Brezna zakúpenie prístroja AED– automatický externý defibrilátor, ktorý pri správnom použití dokáže pomôcť zachrániť ľudský život aj laikovi.“

Primár Martin Dobrík upozorňuje:

  1. Šoféri motorových vozidiel, ak začujete húkať v diaľke sirénu, spomaľte, priblížte sa ku krajnici a pozrite sa aj do spätných zrkadiel, možno práve za vami je sanitka, ktorá sa potrebuje rýchlo dostať na adresu k pacientovi alebo do nemocnice. Dajte jej prosím prednosť, neblokujte ju, ohrozujete nielen samých seba, ale aj posádku či ľudí v okolí. Ak už dávate sanitke prednosť, tak nie v nepriehľadnej zákrute či na horizonte, šofér sanitky nevidí do zákruty, ani za kopec. Taktiež chodci pred priechodom pre chodcov, keď počujete, že húka záchranka, nevstupujte na priechod pre chodcov, ohrozujete samých seba a všetkých dookola, stáva sa to dosť často.
  2. Majitelia motorových vozidiel, viem, že v dnešnej dobe je problém s parkovaním, ale neparkujte svoje vozidlá na príjazdových cestách k svojím domom, bytom. Bránite tým k prístupu záchranných zložiek na danú adresu.
  3. Občania, ak máte alebo ste svedkami náhleho závažného ohrozenia zdravia/ bezprostredného ohrozenia života, volajte hneď tiesňovú linku 112/115 – potrebná je odborná pomoc. Ale ak máte dlhší čas zdravotné problémy a nie ste v ohrození života, najprv užite všetky svoje lieky, ktoré máte užiť, navštívte svojho obvodného lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Neriešte svoje zdravotné problémy, na ktoré ste si doteraz nenašli čas, v piatok večer či cez víkend. Vtedy je prevádzka všetkých ambulancií nemocnice obmedzená. Taktiež dbajte na to, aby ste mali dostatočné zásoby liekov pred víkendom. Záchranka nepredpisuje recepty. Neopodstatnený výjazd záchranky ju blokuje pre ľudí, ktorí ju možno potrebujú viac ako vy.

1 thought on “ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Comments are closed.