Výberové konanie – primár LDCH

Kariéra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • primár liečebne dlhodobo chorých (LDCH)  NsP Brezno, n.o.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • riadenie a organizovanie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti na príslušnom oddelení,
 • samostatné vykonávanie odbornej a špecializovanej pracovnej činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti,
 • zabezpečovanie organizácie práce a rozvrhnutie pracovného času podriadených zamestnancov tak, aby na príslušnom oddelení bolo zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – všeobecné lekárstvo,
 • špecializácia v špecializačnom odbore geriatria alebo vnútorné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo 15 ročná prax v príslušnom odbore,  
 • organizačné a riadiace schopnosti.

Ponúkané výhody:

 • stabilita pracovného miesta,
 • nadštandardné mzdové ohodnotenie,
 • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania,
 • perspektíva odborného napredovania,
 • príspevok na DDS.

Mzda: v zmysle zákona č. 578/2004 + nadštandardné osobné ohodnotenie.

Informácie o výberovom konaní


Predpokladaný termín nástupu: dohodou

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Úsek ľudských zdrojov, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská