dovolenka

Algeziologická ambulancia

Dovolenky

Od 1.2 do 31.3.2024 nebude MUDr. Otrubová ordinovať. Sestrička sa na ambulancii bude nachádzať, ambulanciu zastupuje algeziologická ambulancia vo FNsP Banskej Bystrici.