Čo robiť pri nákaze variantom Omikron

Covid-19

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj vytvorili infografiku o variante Omikron, ktorá obsahuje informácie o príznakoch, rady ako postupovať pri domácej liečbe, kedy vyhľadať lekársku pomoc. Text k nemu spracovala MUDr. Vološinová, PhD. MBA, primárka Oddelenia infektológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.