Externá spolupráca

Kariéra

Pracovná pozícia: lekár so špecializáciou

Pracovisko: Interné oddelenie/Urgentný príjem

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. hľadá na externú spoluprácu lekárov – internistov. Na základe dohody lekár vykonáva ústavnú pohotovostnú službu. V pracovných dňoch v čase od 15:00 hod. do 07:00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok v čase od 7:00 hod. do 7:00 hod. Ďalšie pracovné a mzdové podmienky budú dohodnuté individuálne na osobnom pohovore.

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská, námestník pre ĽZ, personalne@nspbr.sk, 048/2820489, RNDr. Edita Niklová, námestník pre LPS, niklova@nspbr.sk, 048/2820352