Fiber Internet 100Mbps

Aktuality

Nemocnica dosiahla ďalšiu métu v rýchlosti pripojenia do internetu. Požiadavky na nárast rýchlosti pripojenia v zdravotníctve neustále narastajú a tak aj naša nemocnica v rámci svojich možností navýšila rýchlosť do internetu na symetrických 100/100 Mbit/s. Táto rýchlosť umožňuje rýchlejšiu komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a úradmi, rýchlejšie si vymieňať dôležité informácie medzi ostatnými nemocnicami a poskytovať kvalitnejšie služby svojim pacientom verejnosti aj širokej verejnosti. Mohli sme tak napríklad  navýšiť aj bezplatnú pacientsku Wi-Fi (bezdrôtový internet). V roku 2019 pripravujeme aj ďalšie elektronické služby pre našich pacientov.

V predchádzajúcom roku 2018 sme v spolupráci s firmou Slovak Telekom postavili nový vysielač mobilného signálu 4. generácie a obmenili veľkú časť výpočtovej techniky.

Zdroj obrázkov: internet