Kniha – lekárska mikrobiológia

Zdravotnícke novinky

V októbri 2019 vyšla prvá slovenská učebnica lekárskej mikrobiológie. Na vzniku knihy sa podieľal autorský kolektív 38 odborníkov. Kniha má 952 strán, je určená pre pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie. Je prehľadne rozdelená do 8 samostatných častí – Laboratórna diagnostika, Imunitný systém, Bakteriológia, Virológia, Parazitológia, Mykológia, Klinická mikrobiológia a Infekcie v dutine ústnej. V časti „Klinická mikrobiológia“ sa autori zamerali na aplikáciu mikrobiologických poznatkov do klinickej praxe. Jej súčasťou je aj najrozsiahlejšia kapitola „Princípy racionálnej antiinfekčnej liečby“, ktorej autorkou je naša lekárka, klinická mikrobiologička, MUDr. Zuzana Kónyová.

Lekárska mikrobiológia
naša p. doktorka je jednou z autoriek publikácie
Kapitola MUDr. Kónyovej