Koniec zákazu návštev

Aktuality

Na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou odo dňa 28.02.2020 POVOĽUJEME návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.