MOM – odberové miesta na testovanie COVID-19 (AG, PCR, skríning,IgM/IgG)

Covid-19

Aktualizované informácie ku 18.2.2021

1. Informácie k MOM (PCR testy)

NsP Brezno, n.o. zriadilo MOM – mobilné odberové miesto v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

 • Odbery v čase: pondelok až piatok 8:00 – 15:00 hod., prestávka 12:00-12:40
 • Na testy sa objednáva cez portál korona.gov.sk
 • Na MOM poskytujeme nasledovné bezplatné služby : odbery výterov z nosohltana na PCR testy na základe prideleného termínu z databázy NCZI t.j. občanom, ktorí sa prihlásili na testovanie cez portál korona.gov.sk, alebo cez svojich obvodných lekárov, špecialistov, RÚVZ ap.

2. Odberové miesto (AG testy)

NsP Brezno, n.o. zriadilo Odberové miesto  v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

 • Odbery v čase: pondelok až nedeľa 8:00 – 17:00 hod., prestávka 12:00-12:40
 • Na testy sa objednáva cez portál korona.gov.sk. Na testy môžete prísť aj bez objednania, najskôr sa ale vybavujú objednaní ľudia.
 • výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19
 • vystavenie dokladu  formou SMS, príp. doklad o testovaní 

3. Ďalšie služby poskytované v súvislosti s ochorením na COVID-19

NsP Brezno, n. o. pre občanov ponúka nasledovné vyšetrenia za priamu platbu na urgentnom príjme:

 • Skríningový antigénový test SARS-COv-2 imunofluorescenčnou metódou, vrátane výteru z nosohltana v cene 40,00 €
 • Diagnostický kazetový imunochromatografický test  COVID-19 IgM/IgG na vyhodnotenie prítomnosti protilátok vrátane odberu krvi za cenu 30,00 €
 • Odber si treba vopred telefonicky dohodnúť na Urgentnom príjme nemocnice na t.č. 048/2820 465 v pracovné dni v čase od 11:00 do 13:00 
 • Výsledky  testov sú klientom k dispozícii v deň odberu !!!
 • Tu sa na PCR testy neobjednáva! Znova si prečítajte bod 1!

4. Plošné testovanie

NsP Brezno, n.o. v nepravidelných víkendových testovaniach zabezpečuje AG testovanie aj mimo pracoviska v rámci mesta podľa potreby.

5. Vyšetrenie protilátok pre deti

 • Od 1.4.2021 na Urgentnom príjme je možné pre samoplatcov realizovať vyšetrenie protilátok imunochromatografickou metódou pre deti do 15 rokov z krvi odobratej z prsta.
 • Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť na urgentnom príjme nemocnice , kontakt 048/2820 488.
 • Cena vyšetrenia : 15 €
 • V prípade prítomnosti protilátok proti ochoreniu COVID-19 vystavíme certifikát.