MOM – odberové miesta na testovanie COVID-19 (AG, PCR, skríning,IgM/IgG)

Covid-19

Aktualizované informácie ku 18.2.2021

1. Informácie k MOM (PCR testy)

NsP Brezno, n.o. zriadilo MOM – mobilné odberové miesto v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

 • Objednáva sa cez www.korona.gov.sk –  https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php alebo na vyšetrenie príde s výmenným lístkom od ošetrujúceho lekára na MOM, pacientom s výmenným lístkom od praktického lekára bude vyšetrenie vykonávané v bežnom pracovnom dni čase od 10:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30. Sobota, nedeľa sa PCR testy nevykonávajú. Sviatok v týždni sa PCR môžu vykonávať, záleží na nariadení NCZI. V mesiaci november 2021 sa testy budú vykonávať.
 • Na MOM poskytujeme nasledovné bezplatné služby : odbery výterov z nosohltana na PCR testy na základe prideleného termínu z databázy NCZI t.j. občanom, ktorí sa prihlásili na testovanie cez portál korona.gov.sk, alebo cez svojich obvodných lekárov, špecialistov, RÚVZ ap.
 • PCR TESTOVANIE 23.12. a 31.12.2021 OD 08:00 – 10:30
 • PCR TESTOVANIE 24.12.- 25.12.- 26.12.2021 a 1.1.- 2.1.2022 ZATVORENÉ

2. Odberové miesto (AG testy)

NsP Brezno, n.o. zriadilo Odberové miesto  v priestoroch bývalého Transfúzneho oddelenia.

 • Odbery v čase:
  • pondelok až piatok 08:00 – 17:00 hod., prestávka 12:00 – 13:00
  • sobota – nedeľa 08:00 – 12:00 hod.
  • sviatky zatvorené
 • posledný test sa vykonáva 30 minút pred skončením (t.z. 11:30 a 16:30)
 • Ag testovanie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia POPLATOK 5€
 • Platba možná len v hotovosti!
 • Na testy sa objednáva cez portál korona.gov.sk. Na testy môžete prísť aj bez objednania, najskôr sa ale vybavujú objednaní ľudia.
 • výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19
 • výsledky budú v elektronickej forme (sms, e-mail) – na požiadanie aj v papierovej forme
 • výsledky na požiadanie aj v cudzom jazyku
 • AG TESTOVANIE 25.- 26.12.2021 OD 08:00 – 12:00 (posledný odber 20 minút pred koncom)
 • AG TESTOVANIE 24.12.2021 a 1.1.2022 ZATVORENÉ