Návšteva predsedu vlády SR

Zdravotnícke novinky

Dňa 07.02.2020 navštívil našu nemocnicu predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. S vedením nemocnice preberal najväčšie problémy prevádzky nemocnice. Rokovanie bolo veľmi vecné, s načrtnutím riešenia viacerých problémov. Odohrávalo sa v priateľskej atmosfére. Vedenie nemocnice tiež informovalo pána predsedu vlády o stave nemocnice, ako i o stave prác rekonštrukcie urgentného príjmu, centrálnych operačných sál a ďalších súvisiacich priestorov z eurofondov. Pánovi predsedovi vlády bolo ukázané stavenisko a jeden z najhodnotnejších prístrojov zakúpených z eurofondov – nový mamograf FUJIFILM AMULET INNOVALITY

Peter Pellegrini: „Dnes som sa bol pozrieť na priebeh rekonštrukčných prác nemocnice v Brezne. Celá rekonštrukcia prebieha za plného chodu. Je náročné poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, a zároveň realizovať veľký investičný projekt.
V tejto nemocnici vedia hospodáriť tak, aby nevytvárali dlh. Bolo by fajn, keby v každej nemocnici na Slovensku platilo to, čo platí v Brezne. Nemocnica nesprivatizovala lukratívne časti medicínskej starostlivosti, rozhodla sa poskytovať ich vo vlastnej réžii. Takisto prevádzkuje zdravotnú dopravnú službu, záchranky a sanitky, a má aj vlastné lekárne. Nevenuje sa teda len tomu stratovému, čo v zdravotníctve je, ale ponechala si vo svojich rukách aj to lukratívne, alebo to, čo pomáha zlepšovať hospodárenie nemocnice. Bol by som rád, aby čo najviac lekárskej starostlivosti, ako aj vyšetrení bolo v rukách štátu. Nemôžeme tolerovať, aby si súkromníci robili zo zdravotníctva biznis. Našou povinnosťou je starať sa o pacientov. „

Zdroj: facebook.com/pellegrini.peter

Do regionálnej nemocnice investujú milióny, pribudne urgent i sály

Nemocnica s poliklinikou v Brezne, kde od vlaňajšieho mája prebieha rekonštrukcia priestorov aj s finančnou podporou vlády, je podľa premiéra Petra Pellegriniho príklad toho, ako sa darí skĺbiť poskytovanie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti a zároveň pracovať na veľkom investičnom projekte.

„Je to veľmi náročná operácia,“ konštatoval na pôde horehronskej nemocnice. „Naše nemocnice neobnovujeme iba vo veľkých krajských mestách alebo v hlavnom meste. Značné prostriedky sa investujú aj do regionálnych nemocníc. V Brezne sa realizuje investícia vo výške 8,3 milióna, ktorá je z väčšej časti hradená z eurofondov. Prinesie jej nový urgentný príjem či operačné sály a čo slúži ku cti vedeniu a všetkým ľuďom v nemocnici, celá rekonštrukcia prebieha za plného chodu. Museli nájsť náhradné operačné sály, spriechodniť nové komunikácie i chodby,“ reagoval predseda vlády.

Breznianska nemocnica je neziskovou organizáciou s pôsobnosťou štátu. Ako tvrdí vedenie nemocnice, zatiaľ preinvestovali 3,4 milióna eur. Rekonštrukčné práce idú v súlade s harmonogramom a mali by potrvať najneskôr do konca tohto roka. Podľa premiéra je toto zdravotnícke zariadenie v dobrých číslach, má vyrovnané hospodárenie a dáva ju za príklad ostatným.

„Vedia hospodáriť tak, aby nevytvárali a negenerovali dlh. Bolo by fajn, keby platilo v každej nemocnici na Slovensku to, čo v Brezne. Nesprivatizovala lukratívne časti medicínskej starostlivosti, pretože sa ich rozhodla poskytovať vo vlastnej réžii. Prevádzkuje zdravotnú dopravnú službu, záchranky, sanitky, vo vlastnej réžii má lekárne. Nevenuje sa len tomu stratovému, čo v zdravotníctve je, ale ponechala si aj to lukratívne, čo pomáha zlepšovať hospodárenie nemocnice,“ zdôraznil Pellegrini. Ako dodal, keby všetky nemocnice v minulosti takto postupovali a nedovolili privatizovať ziskové časti zdravotnej starostlivosti, tak by na tom boli lepšie.

zdroj: TA3