Návšteva premiéra a ministra zdravotníctva v NsP Brezno

O nás

Dňa 16.07.2021 navštívili našu nemocnicu predseda vlády SR Eduard Heger a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Po pracovnom stretnutí s vedením nemocnice nasledovala prehliadka nového mamografického a sono pracoviska, zrekonštruovanej veľkej zasadačky, nového urgentného príjmu a na záver nemocničného očkovacieho centra. S výsledkami vzájomného stretnutia vyslovili predseda vlády SR a minister zdravotníctva SR, ako i vedenie nemocnice vzájomnú spokojnosť. Jednoznačne možno konštatovať, že nemocnica je v dobrej kondícii a je pripravená aj naďalej pracovať na skvalitňovaní svojich služieb.

Základné údaje o NsP Brezno, n.o.

Danie nemocnice do užívania 15. septembra 1975 ako nemocnica s poliklinikou I. typu. Bola organickou súčasťou Okresného ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. Za jej strategický medzník možno považovať 1. január 1999, kedy došlo k jej pretransformovaniu na nemocnicu II. typu s následným zaradením do vyššieho stupňa siete ústavných zdravotníckych zariadení. Dňa 1. januára 2003 sa pretransformovala na neziskovú organizáciu.

V súčasnosti nemocnica disponuje spolu 214 lôžkami na siedmych lôžkových oddeleniach: gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké, chirurgické, interné s jednotkou intenzívnej starostlivosti, neurologické s jednotkou intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a liečebňa pre dlhodobo chorých. Nemocnica je primárne zameraná na akútnu zdravotnú starostlivosť. Až 95 % hospitalizácií je akútneho charakteru.

Súčasťou nemocnice sú taktiež jej nasledujúce nelôžkové oddelenia: oddelenie klinických laboratórií s úsekom hematológie a transfuziológie, klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie, rádio-diagnostické oddelenie, hemodialyzačné oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, centrálne operačné sály a patologicko-anatomické oddelenie.

Nemocnica patrí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s  urgentným príjmom 1. typu. Nemocnica patrí medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu u pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody.

Nemocnica taktiež prevádzkuje 27 ambulancií (+ 3 ambulancie urgentného príjmu) a v jej poliklinickej časti majú zriadené svojej špecializované ambulancie ďalší neštátni lekári. Nemocnici sa tak darí poskytovať pacientom benefit „komplexnej zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou“.

Nemocnica taktiež prevádzkuje popri ústavnej lekárni 2 verejné lekárne a jednu ich pobočku, dopravnú zdravotnú službu (6 ambulancií), záchrannú zdravotnú službu (1 stanicu rýchlej lekárskej pomoci a 5 staníc rýchlej zdravotnej pomoci), MOM, vakcinačné centrum (do 30.06.2021 prevádzkovala aj veľkokapacitné vakcinačné centrum a robila mobilné očkovacie výjazdy do ZSS), vlastnú jedáleň, práčovňu, krajčírsku dielňu a autodielňu, pričom v nich zamestnáva aj osoby so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

 • V roku 2018 nemocnica hospitalizovala 9 181 pacientov, priemerná ošetrovacia doba 5,59 dňa a obložnosť 74,22%.
 • V roku 2019 nemocnica hospitalizovala 9 194 pacientov, priemerná ošetrovacia doba 5,27 dňa a obložnosť 71,71%.
 • V roku 2020 nemocnica hospitalizovala 7 625 pacientov, priemerná ošetrovacia doba 5,45 dňa a obložnosť 61,32% (pokles z dôvodu epidemickej situácie).

Nemocnica zamestnáva cez 600 zamestnancov (z toho cca 90 lekárov a cca 142 sestier).  Vyrovnané hospodárenie.

Dokončená rekonštrukcia nemocnice z EU fondov (IROP) 2019/2021: urgentného príjmu, centrálnych operačných sál, centrálnej sterilizácie, niektorých ambulancií (nové mamografické a sono pracovisko), vykurovania (nová kotolňa) a ďalších súvisiacich priestorov a zariadení v hodnote 8,3 mil. eur.

Vybrané novšie prístroje s hodnotou bez DPH nad 100 000 €:

 • Siemens: multidetektorový 128 vrstvový počítačový tomograf (vyššia stredná trieda)
 • Unique Medical: mamograf FUJIFILM Amulet Innovality

V príprave – vybudovanie MR pracoviska: prístroj MAGNETOM Free.Max je MR prístroj novej vyššej generácie, ktorý bude na území Slovenskej republiky jedinečný, nakoľko:

 • 80 cm pacientsky otvor a možnosť snímať pacientov s váhou do 320 kg (väčšia dostupnosť pre obéznych a klaustrofobických pacientov);
 • DryCool Technology (využíva len 0,7 l tekutého hélia – nepotrebuje nákladnú quench rúru a stovky litrov hélia, dizajn typu Sealed-for-live, možno ho teda hodnotiť oproti iným MR prístrojom ako ekologicky priateľské zariadenie šetriace prírodné zdroje);
 • ide o kompaktné zariadenie (znížené stavebnotechnické nároky na inštaláciu);
 • je postavený na princípe  High- v MRI (0,55 T pre denné excelentné výsledky a nové klinické možnosti);
 • využíva inovácie v oblasti Image processingu (Deep Resolve, Simultaneos Multi-Slice, Compressed Sensing – tieto technológie zlepšujú kvalitu obrazu a znižujú akvizičný čas, poskytujú vyššiu výpočtovú rýchlosť, efektívnejšie techniky získavania obrazu a využívajú umelú inteligenciu na rekonštrukciu obrazu);
 • myExam Companion (intuitívne ovládanie); má ľahké a flexibilné kontúrovacie cievky; umožňuje skenovanie implantátov; umožňuje skenovanie pľúc;

Štatistiky očkovania zo strany NsP Brezno, n.o.:

 • celkovo zaočkovaných (pichnutých dávok): 37 968
 • 1 dávka Pfizer: 12 953
 • 1 dávka Astra: 6 890
 • 2 dávka Pfizer: 11 799
 • 2 dávka Astra: 6 326
 • z toho je 142 vo veku od 12 do 17 rokov zaočkovaných 1 dávkou Pfizer
 • NsP Brezno, n.o. vo vlastnej réžii zaočkovala v prvých mesiacoch tohto roka formou mobilných výjazdov všetky zariadenia soc. služieb nachádzajúce sa v našom okrese, čím sa podarilo preventívne odbremeniť covid oddelenie našej nemocnice (rýchly akčný nástup umožnilo, že nemocnica prevádzkuje aj vlastnú dopravnú zdravotnú službu);
 • NsP Brezno, n.o. je aj miestom uskladnenia vakcín Comirnaty v mraze;

Činnosť nemocnice počas 2. vlny epidémie koronavírusu

Dňa 01.10.2020 bol vyhlásený v Slovenskej republike núdzový stav, ktorý skončil uplynutím 14.05.2021. Naša nemocnica je subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorá bola hneď na začiatku poverená plnením viacerých povinností. Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v našom regióne, po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, sme pristúpili k reprofilizácii časti našich nemocničných lôžok už v polovici októbra 2020 a vytvorili sme v pôvodných priestoroch chirurgického oddelenia časti ženy oddelenie pre covid pozitívnych a suspektných pacientov. Teda reprofilizovali sme covid lôžka ako jedna z prvých nemocníc. Dá sa povedať, že každým ďalším mesiacom sme museli počet covid lôžok navyšovať a v marci 2021 sme mali v nemocnici 3 reprofilizované covid pracoviská. Toto všetko sme museli realizovať za súčasného dokončievania rekonštrukcie urgentných častí našej nemocnice z eurofondov v hodnote 8,3 mil. eur, ktorú sme riadne a včas aj dokončili. Taktiež sme museli narýchlo vybudovávať ďalšie rozvody kyslíka na novozriadené covid pracoviská a zakúpiť prístroje na podporu dýchania pacientov. V danom období sme nadobudli 4 nové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu a 6 nových prístrojov AIRVO 2 na high flow podporu dýchania. Zároveň sme museli v nemocnici vybudovať nové trasovanie pacientov, aby nedochádzalo ku kríženiu sa covid pozitívnych a negatívnych pacientov. Taktiež sme v regióne sprevádzkovali viaceré mobilné odberové miesta MOMAG, pomáhali niektorým samosprávam pri plošnom testovaní obyvateľstva a veľmi intenzívne sme začali s očkovaním regiónu, vrátane zariadení sociálnych služieb. Ďalej v danom období sme vykonali množstvo inej potrebnej epidemiologickej a liečebnej práce, ktorú bolo potrebné vykonať. Stali sme sa tak jednoznačnou oporou regiónu v boji so šíriacou sa epidémiou.

Spádová oblasť NsP Brezno, n.o.

 1. Okres Brezno: Nachádza sa v geometrickom strede Slovenska a susedí až s 10-timi okresmi. Rozloha okresu je 1 265 km2 a je šiesty najväčší okres na Slovensku. Žije tu 60 905 obyvateľov. Osou regiónu je Horehronské podolie, nad ktorým sa na severe dvíhajú Nízke Tatry, na juhu Veporské vrchy a na východe okraj Muránskej planiny Slovenského rudohoria a Slovenský raj. Najvyšší bod územia je vrchol Ďumbiera v Nízkych Tatrách (2043 m n. m.). Význam nemocnice rozvojom turizmu z roka na rok rastie. Z najvýchodnejšej obce okresu Telgárt do našej nemocnice je to skoro 50 km, horské priechody na sever – Vernár a i na juh z východnej časti okresu sú neraz pre prírodné živly ťažko zjazdné.
 2. Severné časti južne susediacich okresov.
 3. Vo vybraných druhoch zdravotnej starostlivosti aj iné okresy (napr. onkogynekológia, niektoré výkony chirurgie, cievnej chirurgie a pod.)