Nové počítače pre lôžkové oddelenia

Aktuality

Aj v roku 2018 pokračujeme v zlepšovaní informačných technológií v našej nemocnici. Tento rok sa oddelenie informatiky zameralo na obmenu počítačov lôžkových oddelení. V roku 2018 sa celkovo obmieňa 80 počítačov, čo je doteraz najväčší počet zo všetkých predchádzajúcich rokov. Vlani sme vymenili všetky počítače na ambulanciách. Nemocnica s poliklinikou v Brezne sa snaží držať čo najviac krok s modernými technológiami. Boli sme ako prvý pri zavádzaní elektronických receptov zdravotných poisťovní, sme celoslovensky prepojený s nemocnicami na vymieňanie obrazových diagnostických informácií a rovnako sme v popredí zavádzania bezplatného Wi-Fi v čakárňach a lôžkových oddeleniach. Aj tento rok sme rozšírili pokrytie signálu pre našich pacientov a to nie len Wi-Fi ale aj mobilným 4G signálom. Napriek technickým, finančným a koncepčným problémom postupne zavádzame elektronické zdravotníctvo.

Najväčším problémom pri zavádzaní nových technológií boli aj sú peniaze. NsP Brezno nedostáva dostatok financií na všetky potrebné zmeny. Preto sa obraciame na širokú verejnosť a firmy s prosbou o sponzorské dary. Ak máte záujem nám pomôcť, obráťte sa na riaditeľstvo nemocnice. Darmi pre nemocnicu pomáhate aj sebe a svojim známym. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *