Nový CRP prístroj pre detské oddelenie

Aktuality

Občianske združenie Stromček šťastia v zastúpení jeho predsedníčkou PhDr. Rosemariou Bednárikovou darovalo dnes našej nemocnici lekársky prístroj QUIKREAD GO instrument NORDIC, ktorý umožňuje presné a rýchle stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) našim detským pacientom. Presné stanovenie koncentrácie CRP má v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Vďaka tomuto lekárskemu prístroju výslednú koncentráciu CRP, dôležitú pre stanovenie diagnózy, budú mať naši pediatri k dispozícii ihneď. Test QuikRead go CRP im pomôže pri rozhodovaní sa o nasadení antibiotickej liečby a pri monitorovaní jej účinnosti.

Riaditeľ našej nemocnice Ing. Jaroslav Mačejovský spolu s jeho zástupcom MUDr. Jánom Mačkinom a primárom detského oddelenia MUDr. Norbertom Surovým vyslovujú OZ Stromček šťastia v mene nemocnice, ako i v mene našich detských pacientov a ich blízkych srdečné poďakovanie, nakoľko sa takto opäť zlepší starostlivosť o to najcennejšie čo máme – naše deti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *