OKL – Hematologické pracovisko

O nás

Hematológia a transfuziológia je samostatný špecializačný odbor, skúmajúci zloženie krvi, krvotvorných orgánov, ich funkcie za normálnych okolností a chorobných podmienok.

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 25.6.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík a archív NsPBR. Viac o oddelení sa môžete dočítať tu. Viac o hematologickej ambulancii si pozrite tu.

V hematologickej ambulancii ordinujú denne. Odbor sa člení na tri úseky, ktoré navzájom úzko súvisia: klinická hematológia, klinická transfuziológia, laboratórna diagnostika. Ako uviedla primárka hematologického pracoviska Anna Marušková, klinická hematológia sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, ich diagnostikou, sledovaním a liečbou. „V našom zdravotníckom zariadení pacientom s týmito ochoreniami poskytujeme starostlivosť v hematologickej ambulancii, kde ordinujeme denne počas pracovného týždňa, pričom streda je vyhradená pre deti.“ Podľa slov primárky, okrem diagnostiky ochorení vykonávajú aj niektoré výkony, ako napr.: podávanie infúzií, parenterálnu feroterapiu, podávanie koagulačných faktorov, niektoré chemoterapie, venepunkcie, punkcie kostnej drene.

„Hospitalizovaným pacientom na všetkých oddeleniach nemocnice sa pri zistení týchto chorobných prejavov poskytuje konziliárna služba, pri ktorej sa podieľame na diagnostickom doriešení a zabezpečení ďalšej terapie pri potvrdení hematologického ochorenia.“
Na úseku hematológie a transfuziológie pracujú 2 lekári so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia (jeden s úväzkom 0,4), 5 zdravotných laborantiek so špecializáciou, 2 zdravotné laborantky bez špecializácie, zdravotná sestra a sanitárka.

Súčasťou oddelenia je imunohematologické laboratórium.
Klinická transfuziológia je podľa Anny Maruškovej nositeľom a garantom postupov pri skladovaní, vydávaní a indikovaní hemoterapie, podávanie transfúznych liekoverytrocyty, plazma, trombokoncentráty. „Jej základnou súčasťou je imunohematológia, čo je vedný odbor, ktorý študuje zákonitosti imunitných reakcií v ľudskej krvi zdravých a chorých. Imunohematologické laboratórium spolu s krvnou bankou je aj súčasťou nášho oddelenia. Tu vykonávame imunohematologické vyšetrenia pri príprave transfúznych liekov pacientom na všetkých oddeleniach nemocnice podľa požiadaviek a indikácií. Určujú zhodu medzi krvou darcu a príjemcu, čiže pacienta. Vyšetrujeme krvné skupiny, skúšky kompatibility, krížové skúšky, skríning protilátok pri príprave transfúzií a u tehotných žien. Taktiež vyšetrujeme chladové protilátky. Krvná banka zabezpečuje nákup, skladovanie a expedíciu transfúznych liekov.“

Základom určenia ochorenia je laboratórna diagnostika.
Popri klinickom vyšetrení základom pre prácu lekára na diagnostike ochorenia je laboratórna diagnostika. „V našom zariadení máme hematologické laboratórium, kde vyšetrujeme krvné obrazy, sedimentáciu erytrocytov, vyšetrenie LE buniek, spracúvame likvor s následným zhotovením cytogramu, osmotickú rezistenciu erytrocytov. Hemokoagulačné laboratórium, kde vyšetrujeme zrážanlivosť krvi, čo využívame pri diagnostike chorôb hypokoagulačných, dedičný alebo získaný deficit jednotlivých faktorov zrážania – verejnosti najznámejšia napr. hemofília, alebo trombofilných, čo je opakom a pri týchto stavoch je zvýšené riziko tromboembolických ochorení,“ povedala Anna Marušková. Ako pokračovala, v tomto období je veľa pacientov na antikoagulačnej liečbe z rôznych príčin, najčastejšie pri ochoreniach kardiovaskulárnych, čo vyžaduje sledovanie účinnosti a rizík tejto liečby. Vyšetrenia podmieňujúce túto starostlivosť sa taktiež robia v hemokoagulačnom laboratóriu.

Víziou je pracovať so spoľahlivou a špičkovou technikou.
Na vyšetrovanie krvných obrazov v laboratóriu , ako aj na hemokoagulačné vyšetrenia majú k dispozícii po dva analyzátory, ktoré patria do skupiny tých najmodernejších a špičkových analyzátorov.
„Popri kvalite a výkonnosti týchto technických zariadení je však nevyhnutná kvalitná a odborná práca laborantiek, podložená dokonalými vedomosťami a dôslednosťou pri práci, pretože je nutné určité výsledky preverovať a samostatne hodnotiť, ako napr. mikroskopický náter periférnej krvi, v imunohematologickom laboratóriu samostatne hodnotiť a odčítavať výsledky imunologických vyšetrení.“
Podľa slov primárky, všetky vzorky sú v laboratóriách spracované hneď po doručení a výsledky sú k dispozícii podľa času potrebného na prípravu k vyšetreniu, ale prevažne do 3 hodín, statimové urgentné vyšetrenia do hodiny. „Denne vyšetríme v priemere 200 krvných obrazov, 70 hemokoagulačných vyšetrení, 20 imunohematologických vyšetrení. Vo všetkých laboratóriách sa pracuje s nepretržitou 24- hodinovou prevádzkou.“
„Našou víziou do budúcnosti je pracovať so spoľahlivou a špičkovou laboratórnou technikou, rozširovať podľa potrieb paletu vyšetrení, mať dostatok erudovaného a zodpovedného zdravotného personálu,“ dodala na záver Anna Marušková.