Poďakovanie neformálnemu združeniu Pomôžme pomáhať.

Aktuality

Pre NsP Brezno, n.o. odovzdali zástupkyne neformálneho združenia onkologických pacientov Pomôžme pomáhať – p. Mária Muránska a PhDr. Ľubomíra Pančíková dary zakúpené  z výťažku zo športovo-charitatívnej akcie Bežím pomáhať, ktorej 9. ročník sa konal v septembri.

Na interné oddelenie pacienti dostali  germicídny žiarič (dezinfikuje vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne ničí mikroorganizmy) a  2 ks antidekubitných matracov (sú určené pre dlhodobo ležiacich pacientov ako prevencia pred preležaninami). Pacientom detského oddelenia pri liečbe pomôže inhalačný prístroj.

Ďakujeme, že pomáhate pomáhať !!!