Poďakovanie pánovi Králikovi

Aktuality Informácie

Vážený pán Michal Králik, dovoľte nám, aby sme vyjadrili poďakovanie za zabezpečenie poobedňajšieho občerstvenia na vaše vlastné náklady pre testovacie tímy v Dome Kultúry, na ZŠ s MŠ MPČĽ 35, ZŠ s MŠ Pionierska 2, ZŠ s MŠ Karola Rapoša a MOM Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o..
Vážime si Vašu pomoc a ochotu počas náročného víkendu.