Pozvánka na lekársky seminár

Semináre

Vážený pán doktor, pani doktorka,

dovoľte aby som Vás v mene NsP Brezno, n.o., pracoviska klinickej mikrobiológie a RÚVZ v Banskej Bystrici pozvala na odborný lekársky seminár

venovaný prevencii nemocničných nákaz, antibiotickej rezistencii a racionálnej antibiotickej liečbe.

Seminár sa bude konať dňa 8.6.2023 (štvrtok) v zasadačke polikliniky NsP Brezno, n.o. na 1. poschodí so začiatkom o 13:00.

Účasť bude hodnotená 3 kreditmi SLK (automatický zápis kreditov do registra registrovaným účastníkom).

Tešíme sa na stretnutie s Vami