Predaj „Starej nemocnice“ v Brezne

Ponuky nájmu a predaja majetku

Vážení záujemcovia,
informujeme Vás, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ponúka na predaj svoj prebytočný nehnuteľný majetok „Starej nemocnice“ v centre mesta Brezno na adrese Rázusova 69, Brezno, konkrétne budovy a pozemky:
a) bývalého doliečovacieho oddelenia so súpisným č. 977 postavenom na pozemku C-KN s parc. č. 3676/3 vo výmere 504 m2,
b) bývalej PAZS so súpisným č. 2362 postavenej na pozemku C-KN s parc č. 3676/6 vo výmere 281 m2,
vrátane ďalších priľahlých nehnuteľností areálu „Starej nemocnice“ vo vlastníctve nemocnice.

Viac informácií v prílohe:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA