Renovácia neurologického oddelenia

Aktuality

Neurologické oddelenie našej nemocnice, na ktorom je ročne hospitalizovaných okolo 1 250 pacientov, a ktoré bolo za 1Q tohto roka ocenené za liečbu mozgových porážok od ESO ANGELS INITIATIVE najlepším diamantovým statusom, prešlo v uplynulých týždňoch rozsiahlejšou renováciou. Renovácia spočívala vo výmene podlahy centrálnej chodby a viacerých miestností, rekonštrukcii sociálnych zariadení, vymaľovaní priestorov a namontovaní nových svietidiel do vymaľovaných priestorov.

Na rekonštrukciu podlahy oddelenia sa použil vysokokvalitný podlahový systém MASTERTOP 1325 a na podlahu neurologickej JIS-ky sa použil podlahový systém antistatickej epoxidovej stierky MASTERTOP 1273 AS.

Zrekonštruovaná podlaha je oveľa väčšej pevnosti a odolnosti ako pôvodná. Je vhodná na záťaž spôsobenú vozením imobilných pacientov na posteliach. Vhodnejšia je aj z hygienického hľadiska, nakoľko je hladká a bezšpárová, teda ľahko umývateľná. Nová podlaha je vzhľadom na jej vlastnosti pre pacientov a tiež personál oveľa bezpečnejšia. Tiež je na nej umiestnený vzor optickej prekážky, aby si pacienti v rámci rehabilitácie mohli nacvičovať jej prekračovanie. Životnosť tejto podlahy je odhadovaná na desiatky rokov.

Renovácia neurologického oddelenia sa uskutočnila z vlastných zdrojov nemocnice a za výraznej finančnej podpory mesta Brezna v sume 16 000 eur, ako aj ďalších sponzorov spoločnosti ZP EKO QELET a.s., LUCERNA SK s.r.o. a KOLLMANN, s.r.o., ktorým zo srdca v mene našich pacientov ďakujeme. Poďakovanie patrí aj našim pracovníkom vrátane námestníka prevádzkovo-technického úseku, ktorí sa podieľali na prestavbe.