Školenie dobrovoľných hasičov

Zdravotnícke novinky

Dňa 4.3.2022, prebehol v školiacich priestoroch nemocnice, kurz prvej pomoci členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Valaská. Cieľom kurzu bola záchrana osôb pri požiaroch a dopravných nehodách. Hasiči získali teoretické vedomosti a trénovali praktické zručnosti ošetrovania úrazov, ako aj záchranných postupov pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, až po resuscitáciu pri zlyhaní vitálnych funkcií pacienta. Sme presvedčení, že vedomosti, ktoré dobrovoľným hasičom z Valaskej odovzdal náš akreditovaný inštruktor prvej pomoci MA. Bc. Tomáš Mydlo, MBA, budú mať pozitívny prínos odbornosti pri záchrane ľudských životov.