Sťahovanie r.2018-2019

Aktuality IROP

V rámci projektu modernizácie a rekonštrukcie oddelení sme pristúpili k veľkému sťahovaniu oddelení a ambulancií.

Aktuálne finišujú práce zvyšných pracovísk.

24.-26.4.2019. Gastroenterologická ambulancia (endoskopia) je už presťahovaná na 1. poschodí polikliniky, celý urgentný príjem spolu s úrazovou a chirurgickou ambulanciou je na prízemí lôžkovej časti, vrátnica je pri laboratóriách a hlavný vchod urgentného príjmu je presunutý o niečo ďalej na  hemodialyzačné oddelenie.

Pľúcne ambulancie na prízemie detskej polikliniky sa sťahujú 29.-30.4.2019

Začiatok veľkej investičnej akcie je naplánovaný na máj 2019.

Začiatkom roku 2019 sa presťahovalo pracovisko mikrobiológie do do vynovených priestorov patológie. Vzorky s biologickým materiálom odovzdávajte na spoločnom príjme odd. klinických laboratórií.

Dispečing dopravnej zdravotnej služby sa  presunul do priestorov našej zdravotnej záchrannej služby RLP Brezno.

Na jeseň 2018 sme spravili rozsiahlejšiu rekonštrukciu patologicko-anatomického oddelenia pre sťahovanie našej mikrobiológie. Presťahovala sa hematologická ambulancia v rámci 1. poschodia polikliniky, teraz ju nájdete na konci chodby v bývalej cievnej ambulancii. V rámci rekonštrukcie lekárne sa sťahovali aj zdravotné pomôcky do lekárne, miesto po zdravotných pomôckach bude určené pre cukráreň. Oddychové sedenie oproti bufetu sa premiestnilo ku VšZP/Minit-Forneti. Vstup pre ortopedickú ambulanciu ostal zamknutý a bude používaný pre dočasné operačné sály na jednodňovej chirurgii. O výklenok ďalej (pri ZP Dôvera) je vstup pre ortopedickú ambulanciu.

22.8.2018 sa presťahovala cievna ambulancia, anestéziologická a ambulancia bolesti na 5. poschodie do spoločných priestorov. Zároveň sa upravili aj ordinačné hodiny.

V letných mesiacoch sa sťahovali technicko-hospodárske zložky nemocnice. Odd. informatiky je na 7. poschodí polikliniky, na 6. poschodí sa presťahovala námestníčka ošetrovateľstva, sociálny pracovník, vedúca prevádzkového oddelenia. Registratúrne stredisko sa presťahovalo do detskej polikliniky na 1. poschodie. Zároveň sme pracovali na obnove a skrášľovaní lôžkových častí.

V mesiaci máj sa  presťahovala logopedická ambulancia PaeDr. Dunajská a detské ambulancie MUDr. Richter a MUDr. Marková na 1. poschodie detskej polikliniky.

V mesiaci apríl sa presťahovala psychologická ambulancia Mgr. Messerschmidtovej na prízemie detskej polikliniky vedľa psychiatrických ambulancií. Zároveň sa presťahoval Červený kríž na 1. poschodie detskej polikliniky. Lekárska knižnica sa premiestnila zo 7. poschodia polikliniky na 1. poschodie detskej polikliniky bývalej školy.

Ku 20.2.2018 je presťahovaná psychiatrická ambulancia MUDr. Suchánková z 1. psochodia detskej polikliniky na prízemie detskej poliklinike do pôvodných priestorov vedľa amb. MUDr. Ignjatoviča (MUDr. Zelmana).

O ďalších presunoch Vás budeme priebežne informovať