Výťažok zbierky – KPR figurína

Aktuality Zbierky

Naša nemocnica z výťažku vianočnej verejnej zbierky a z vlastných finančných prostriedkov zakúpila figurínu Ambu SAM na nácvik prvej pomoci (kardiopulmonálnej recuscitácie – KPR). Figurína bude slúžiť predovšetkým na pravidelné obnovovanie si zručností KPR nemocničných zdravotníckych pracovníkov, ako i členov posádok ambulancií záchrannej zdravotnej služby prevádzkovanej nemocnicou.

Figurína má potrebný hygienický systém a vizuálny monitoring správneho vykonania KPR (farebný mechanický indikačný prúžok, umiestnený v spodnej oblasti trupu figuríny). Ambu SAM je nielen samostatná figurína na nácvik KPR, ale naviac Ambu SAM umožňuje aj tréning aplikácie elektród AED defibrilátora. Je dokázané, že realistický nácvik prvej pomoci na resuscitačných figurínach zaisťuje lepšie výkony a vyššiu mieru zapamätania si poznatkov z oblasti záchrany ľudského života.

Figurína umožňuje nácvik nepriamej masáže srdca, dýchanie „z úst do úst“ v rámci základnej KPR a nácvik predýchavania pacienta pomocou ručne kriesiacich prístrojov cez tvárovú masku pri ALS  (adventure life support).

Všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie tejto figuríny, vedenie nemocnice ďakuje.