Vzdelávanie detí v predškolskom veku

O nás

Skúsenosti záchranárov ukazujú, že mnohým ľuďom by bolo možné zachrániť život, keby im ich blízki či kolegovia vedeli poskytnúť prvú pomoc. Jej základy by mal preto poznať každý. Nevedomosť, strach, ale aj neochota poskytnúť prvú pomoc pripravuje mnohých o šancu na prežitie.
Až dvom tretinám ľudí pritom možno zachrániť život oživovaním zo strany svedkov. Preto je dôležité vedieť správne poskytnúť prvú pomoc.

NsP Brezno sa okrem poskytovania profesionálnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti venuje aj rozvoju praktických a teoretických poznatkov u laikov už v detskom veku. Záchranári vyučujú zásady poskytovania prvej pomoci  v základných a materských školách v našom regióne.
Pri výučbe sa deti naučia základné špecifiká, ako sa zachovať v krízovej situácií, ako nespanikáriť,  ale vedieť adekvátne reagovať. Výučba prebiehala individuálne v základných školách v Podbrezovej, Valaskej, Závadke nad Hronom a v materskej škole v obci Polomka.

Teoretické a praktické ukážky prvej pomoci predviedli naši záchranári aj počas dni mesta Brezna, v rámci programu olympiády materských škôl.

Je v záujme nás všetkých zvyšovať povedomie o prvej pomoci,  preto sa NsP Brezno bude aj naďalej realizovať v oblasti záchrany ľudských životov.