Vzdelávanie

Semináre

Ďakujeme PhDr. Beáte Grešš Halász z Prešovskej univerzity z Fakulty zdravotníckych odborov za jej dnešnú výbornú prednášku na pôde našej nemocnice pre naše sestry – manažérky, v ktorej im odprezentovala výsledky zrealizovanej supervízie ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem mnohých podnetných vecí na prednáške tiež odznelo: „správajte sa ku svojim pacientom tak, ako by na nemocničnej posteli ležala Vaša mama, otec, dieťa…“ A práve to je podstata toho, na čom chce vedenie nemocnice stavať v ošetrovateľskej starostlivosti aj do budúcnosti, aby sa naša nemocnica, napriek mnohým problémom, s ktorými sa musí denne vysporadúvať, stávala čoraz viac kvalitnou nemocnicou, ktorá má srdce.❤️