Benefičný koncert 2018

Aktuality

Naša Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. na čele s jej riaditeľom Ing. Jaroslavom Mačejovským srdečne ďakuje všetkým organizátorom a ich spolupracovníkom, osobitne Mgr. Pavlovi Ambrosovi a mestu Brezno, za zorganizovanie včerajšieho skvelého benefičného koncertu na podporu jej detského oddelenia.

Všetci vystupujúci boli úžasní. Sime Martausovej, Michalovi Červienkovi, kapele Silo a lampa svieť, MUDr. Eve Wolfrámovej s jej malým spoluvystupujúcim a kolektívu ZUŠ Brezno patrí jedno veľké ĎAKUJEM. O jedinečnosti danej atmosféry svedčí aj vyzbieraná suma 2 848,16 eur, ktorá bude použitá na zakúpenie lekárskeho prístroja Bubble CPAP system, prípadne aj ďalšej potrebnej prístrojovej techniky. Prístroj Bubble CPAP system slúži na podporu dýchania u detí najnižších vekových skupín pri ochoreniach dýchacích ciest a celkovo vážnych stavoch, ktoré si vyžadujú podporu dýchania, napr. komplikované zápaly pľúc, priedušiek, priedušničiek, srdca, detská mozgová obrna a pod.

V neposlednom rade nemocnica ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí svojou účasťou podporili liečbu našich malých pacientov.

Autor fotiek: Daniel Kupec