Zbierka: KPR figurína

Aktuality Zbierky

Verejná zbierka „KPR figurína, pomôž zabezpečiť špičkový nácvik prvej pomoci“

Vážení priatelia, kolegovia, pacienti a návštevníci našej nemocnice,

dovoľujeme si Vás požiadať o ľubovoľný finančný príspevok na zakúpenie modernej KPR figuríny na nácvik prvej pomoci pre zdravotníckych pracovníkov našej nemocnice a pre záujemcov zo širokej verejnosti.

KPR figurína bude obsahovať elektronické prípojky, pažu pre nácvik kanylácie, pažu pre meranie krvného tlaku, kožu hrudníka vhodnú pre defibriláciu a trenažér pre zaistenie dýchacích ciest. Figurína bude slúžiť pre nácvik ACLS (advance cardiovascular life support) a pre sestersky, záchranársky a EMT (emergency medical technician) tréning na všetkých úrovniach.

Zakúpením KPR figuríny chceme, aby každý zdravotnícky pracovník a každý záujemca o ovládanie prvej pomoci zo širokej verejnosti mal nielen vedomosti o poskytovaní prvej pomoci, ale aj absolvovaný jej tréning v podmienkach, ktoré sú čo najviac podobné realite.

Prispieť na túto verejnú zbierku môžete v dňoch od 17.11.2018 do 21.01.2019 do pevných pokladničiek pri dvoch hlavných vstupoch do nemocnice alebo bankovým prevodom na naše číslo účtu IBAN: SK92 1100 0000 0029 4104 9227.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za tento Váš vianočný dar. O výťažku zbierky a o zakúpení KPR figuríny Vás budeme informovať.

Verejná zbierka

názov: KPR figurína, pomôž zabezpečiť špičkový nácvik prvej pomoci

registrové č.: 602-2018-008643

do registra verejných zbierok zapísal: Okresný úrad Brezno