Cesta pre vozidlá ZZS

Aktuality

Žiadame všetkých šoférov aby nevyužívali pruh pre sanitné vozidla pri vstupe a výstupe do areálu NsP medzi parkoviskami! Opätovne sa stáva že vyhradený pruh, ktorý je riadne označený “zákazovou značkou s dodatkom len pre ZZS” dochádza ku kolíziám so sanitkami. Vodiči sú povinní ísť podľa dopravných značiek, v smere od urgentu pri zastávke odbočiť do prava a ísť výjazdom spodnou časťou parkoviska kde je na konci STOP, daj prednosť v jazde.

Kamery na parkovisku zaznamenávajú incidenty, a v prípade že sa opätovne budú porušovať pravidlá cestnej premávky ich podstúpime na dopravný inšpektorát.