Chirurgia

O nás

Na chirurgickom oddelení počas operácií používajú najmodernejšiu techniku

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 19.3.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík.

Informácie o oddelení si môžete prečítať tu.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme chirurgickým oddelením, na ktorom ročne vykonajú asi 1200 operácií. Primárom je Milan Darmo a vrchnou sestrou Marcela Goceliaková.

BREZNO. Chirurgia, ako základný medicínsky odbor, sa zaoberá diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení a úrazov.

Starostlivosť poskytujú pacientom aj mimo spádu okresu Brezno.Chirurgické oddelenie breznianskej nemocnice poskytuje kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť v oblasti všeobecnej a cievnej chirurgie a traumatológie pacientom zo spádovej oblasti okresu Brezno, ale aj mimo spádu, vzhľadom k blízkosti známeho lyžiarskeho strediska na Chopku, ako i pacientom s úrazom zo zahraničia. „Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení a úrazov, s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacienta. Vykonávame tiež konziliárnu činnosť a spolupracujeme s vyššími pracoviskami chirurgie, traumatológie či neurochirurgie v Banskej Bystrici,“ uviedol primár oddelenia Milan Darmo.

Ročne vykonajú asi 1200 operácií V brušnej chirurgii robia klasické operačné výkony na celom tráviacom trakte, vrátane onkologických ochorení a laparoskopické operácie (žlčníka, apendixu, prietrží), prsníkov, varixov DK, artroskopické operácie kolien, ortopedické zákroky, úrazové operácie, predovšetkým zlomenín končatín – osteosyntézy (okrem hlavy a chrbtice). „Počas operácií používame najmodernejšiu techniku, máme kúpenú špičkovú HD laparoskopickú vežu, harmonický skalpel, staplery, artroskop či rtg C-rameno. Ročne vykonáme asi 1200 operácií, ako aj množstvo menších výkonov v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS) a ambulancií. Hospitalizujeme viac ako 2000 pacientov, množstvo vybavíme ambulantne.“

Na oddelení sa nachádza 45 lôžok Chirurgické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí lôžkovej časti nemocnice a pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek – mužskej a ženskej časti, s celkovým počtom 45 lôžok. „Dve dvojlôžkové izby sú nadštandardné so samostatnými hygienickými zariadeniami, TV a samostatne vybudované, stavebne oddelené septické jednotky so 6 lôžkami, WC a kúpeľňou, ktoré slúžia pri liečbe pacientov s infekčnými komplikáciami. Na oddelení mužov a žien sme s pomocou vedenia nemocnice zrekonštruovali hygienické zariadenia, ktoré dnes zodpovedajú bežným štandardom,“ opísal Milan Darmo. Pri poskytovaní intenzívnej starostlivosti a pri vážnych pooperačných stavoch majú vyčlenené lôžka na OAIM. Súčasťou poskytovania chirurgickej starostlivosti sú aj chirurgická a traumatologická ambulancia, ktoré majú ordinačné hodiny denne v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00, po pracovnej dobe, cez sviatky a víkendy zabezpečujú chirurgickú a úrazovú pohotovosť lekári v rámci pohotovostných služieb na urgentnom príjme. Cievna ambulancia ordinuje v poliklinickej časti nemocnice dva dni v týždni.

Súčasťou je aj operačný trakt pozostávajúci z troch operačných sál Zdravotnú starostlivosť na chirurgickom oddelení zabezpečuje kolektív 12 lekárov (skúsených a erudovaných chirurgov a traumatológov ), zdravotných sestier a ostatného personálu. „V rámci operačnej starostlivosti spolupracujeme aj so 4 externými lekármi so špecializáciou chirurgia, traumatológia, ortopédia,“ povedal primár Milan Darmo. Podľa jeho slov, súčasťou chirurgického oddelenia je operačný trakt pozostávajúci z 3 operačných sál, so samostatným personálom a prístrojovým vybavením pre brušnú chirurgiu, traumatológiu, laparoskopiu a operačný sál s kompletným vybavením v rámci JAS.


A aké sú vízie oddelenia do budúcnosti? „Na chirurgii by sme chceli zachovať rozsah operatívy a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj v kontexte s pripravovanou kompletnou rekonštrukciou urgentného príjmu a operačných sál, ktorá by mala priniesť skvalitnenie služieb a vybavenia novými operačnými stolami, svietidlami a prístrojovou technikou,“ uzavrel primár Milan Darmo.