Liečebňa pre dlhodobo chorých

O nás

Vekový priemer pacientov v Liečebni dlhodobo chorých sa začína posúvať do nižších vekových skupín

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 26.3.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík.

Viac o samotnom oddelení si môžete pozrieť tu.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme Liečebňou dlhodobo chorých, kde vlani hospitalizovali 276 pacientov. Vekový priemer, ktorý býval v minulých desaťročiach okolo 70 – 75 rokov, sa začína posúvať do nižších vekových skupín. V poslednom roku prevažujú mladšie ročníky narodenia 1955 – 1970.

BREZNO. V Liečebni dlhodobo chorých hospitalizujú pacientov po indikácii praktickými lekármi, väčšinu predstavujú pacienti prekladaní z akútnych lôžkových oddelení nemocnice alebo aj z iných nemocníc.

Poskytujú aj duchovnú útechu Liečebňa dlhodobo chorých (LDCH) je súčasťou nemocnice, preto poskytuje dostupné komplexné vyšetrovacie metódy, prípadne odosiela pacientov na odborné vyšetrenie do iných zdravotníckych zariadení, na komplexnú farmakoterapiu či rehabilitáciu. „V prípade potreby realizujeme malé intervenčné výkony ako brušná punkcia, pleurálna punkcia, v spolupráci s gastroenterológom a chirurgom inštaláciu sondy do žalúdka k nutrícii pacienta, ktorý nie je schopný prijímať stravu ústami. K bio-psychosociálnej integrite patrí aj duchovná útecha, preto našim pacientom umožňujeme realizáciu aj v tomto smere,“ uviedla primárka Emília Bučková.

Starostlivosť poskytujú pacientom so širokou škálou ochorení V LDCH sa podľa slov primárky liečia najmä pacienti stredného a vyššieho veku, tomu odpovedajú aj najčastejšie ochorenia: kardiovaskulárne, najmä srdcové hemodynamické zlyhávania, stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách či už ischemických alebo po krvácaní, diabetes mellitus a jeho komplikácie, stav po zlomeninách – najčastejšie bedrový kĺb, panva, kolená. „Časté sú komplikácie žilovej nedostatočnosti na dolných končatinách s vredmi predkolení, ischemické komplikácie aterosklerózy dolných končatín, poruchy vedomia po ťažkých úrazoch hlavy s poruchami vedomia na úrovni kómy, psychiatrické diagnózy.“

Najstarší pacient mal 99 rokov. Vlani v LDCH hospitalizovali 276 pacientov, z toho 160 žien a 116 mužov, pričom vekový priemer, ktorý býval v minulých desaťročiach okolo 70 – 75 rokov, sa začína posúvať do
nižších vekových skupín. „V poslednom roku prevažujú mladšie ročníky narodenia 1955 – 1970. Hospitalizujeme podľa potreby aj pacientov od 19. roku života, náš najstarší pacient mal 99 rokov,“ vysvetlila Emília Bučková.
LDCH sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice a pozostáva zo 6 izieb – 1 šesťposteľová, 1 päťposteľová, 2 trojposteľové, 1 dvojposteľová a 1 jednoposteľová. „Vybavené sú 17 elektrickými polohovacími posteľami, z toho dve sú nové s rozšírenými funkciami. „Pacienti podľa stavu majú antidekubitný matrac, pričom 4 matrace máme úplne nové, ktoré nám tento mesiac darovali Lions Club Brezno a Hotel Partizán Tále. V jednej izbe je napojený kyslík ku všetkým trom posteliam. K dispozícii máme odsávačku na toaletu dýchacích ciest pre pacientov, ktorí nevedia vykašliavať. Na každej izbe je možnosť mať pri posteli pacienta toaletnú stoličku, čo je výhodou pre čiastočne mobilných pacientov. Čo nám chýba, je zdvíhacie zariadenie a možnosť sprchovania pacienta na lôžku,“ uviedla primárka.

Zo zdravotného personálu rizikovou skupinou sú sestry Starostlivosť v LDCH personálne zabezpečuje lekárka, vrchná sestra, 6 sestier, asistentka, 6 sanitárov a dokumentačná pracovníčka na čiastočný úväzok. V pracovných dňoch rehabilitáciu pacientov zabezpečuje rehabilitačná pracovníčka z FRO. „Toho času je dostatok nižšieho zdravotného personálu, ale riziková skupina sú sestry, tri sú v dôchodkovom veku, z toho 2 pracujú na čiastočný úväzok, nie je obsadené 1 lekárske miesto.“ LDCH v rámci breznianskej nemocnice spolupracuje so všetkými vyšetrovacími zložkami a odbornými ambulanciami.

Víziou je aj prebudovanie izieb či doplnenie personálneho stavu A aké sú vízie LDCH do budúcnosti? „Prebudovanie izbového fondu na maximálne s tromi lôžkami, vytvoriť aspoň 1 izbu s integrovaným sociálnym zariadením, rozšíriť dostupnosť kyslíka aspoň na ďalšiu izbu, či rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú. Treba tiež doplniť všetky postele elektricky polohovateľnými či do personálneho stavu prijať lekárku (je v predatestačnej príprave) a rehabilitačného pracovníka len pre naše oddelenie,“ uzavrela primárka Emília Bučková.