OAIM

O nás

Odmenou pre personál je stretnúť na ulici zdravého pacienta, ktorý ležal na oddelení v ohrození života

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 2.4.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ročne hospitalizujú 149 pacientov a skoro všetci vyžadujú prístrojovú podporu orgánov. Práca lekára na tomto oddelení je po fyzickej i psychickej stránke mimoriadne vyčerpávajúca.

Viac informácií o oddelení sa dočítate tu.

BREZNO. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je umiestnené v samostatnom bloku na prvom poschodí breznianskej nemocnice, v tesnom susedstve operačného traktu, so samostatným vchodom.

Prijímajú pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie základných životných funkcií OAIM je zložené z troch častí. Ako priblížil primár oddelenia Ján Mačkin, v lôžkovej na štyroch lôžkach poskytujú intenzívnu starostlivosť pre kriticky chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými orgánmi, ktorí na prežitie vyžadujú prístrojovú podporu. „V anestéziologickej časti operovaným pacientom podávame všetky druhy celkovej zvodnej a lokálnej anestézy. V ambulantnej anestéziologickej ambulancii dva dni v týždni v utorok a piatok vyšetrujeme pacientov pred anestézou a v algeziologickej každú stredu poskytujeme starostlivosť pacientov trpiacich chronickou bolesťou.“ Na oddelení sa nachádzajú štyri izby: dospávacia pre pacientov po komplikovanej anestézii, izolačná pre infekčných pacientov a dve sú prevádzkové s piatimi lôžkami vybavenými kompletným zariadením pre poskytovanie intenzívnej starostlivosti .

Jedným z problémov je nedostatok personálu Na OAIM prijímajú pacientov so zlyhávaním alebo zlyhaním jednotlivých orgánov a orgánových systémov, po kardiopulmonálnej resuscitácii, pacientov, ktorí utrpeli úraz s postihnutím viacerých orgánov alebo so závažnou poruchou vedomia. Ročne ich hospitalizujú 149 a podľa slov primára prakticky skoro všetci vyžadujú prístrojovú podporu orgánov, najčastejšie umelú pľúcnu ventiláciu. Starostlivosť o nich zabezpečuje 5 lekárov, z toho 4 atestovaní, 16 sestier, asistenti a pomocný personál. „Jedným zo základných problémov dnešného zdravotníctva je nedostatok personálu, lekárov a sestier, čo je samozrejme aj naším veľmi závažným problémom, s ktorým sa musíme denne boriť. Ľudia sú chorí nepretržite 24 hodín a dostupnú nepretržitú intenzívnu a anestéziologickú starostlivosť je nutné pokryť nepretržitou prevádzkou oddelenia,“ uviedol Ján Mačkin.

Musia sa dokázať vyrovnať i s neúspechom liečby a stratou pacienta Práca lekára anestéziológa a intenzivistu je podľa primára OAIM mimoriadne vyčerpávajúca po fyzickej i psychickej stránke. „Zdravotnícky personál nášho oddelenia pracuje v nepretržitej prevádzke v stresujúcom prostredí intenzívnej starostlivosti i operačných sál. Odmenou pre nás všetkých je stretnúť na ulici zdravého pacienta, ktorý ešte nedávno ležal v ohrození života na našom oddelení. Na druhej strane sa personál musí dokázať vyrovnať i s neúspechom liečby a stratou pacienta.“

Čoskoro z eurofondov obnovia prístrojovú techniku.
A aké sú vízie OAIM? „V blízkej budúcnosti očakávame výraznejšie obnovenie prístrojovej techniky oddelenia prostredníctvom projektu z eurofondov. Plánujeme tiež rozširovať diagnostickú a terapeutickú paletu oddelenia pomocou ultrazvuku, ako aj výrazne ovplyvniť postoj k resuscitácii a liečby bolesti v celej nemocnici. Rozšíriť tiež chceme algeziologickú starostlivosť o rodiace mamičky. Samozrejme, naše plány sú na jednej strane limitované technickým vybavením a na druhej strane je chronický nedostatok personálu, či už lekárov alebo sestier, ktorý už teraz zasahuje do práce v anestéziologickej ambulancii,“ uzavrel primár Ján Mačkin.