Tálske sesterské dni 2019

Semináre

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti NsP BREZNO, n. o. , Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a SSL a ZZ o. z. SLS v Brezne, ŽP Rehabilitácia  s.r.o. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na 16.TÁLSKE SESTERSKÉ DNI – Prevencia a podpora zdravia  18. – 19. 10. 2019 TÁLE, hotel Stupka