Mobilný RTG s priamou digitalizáciou

Aktuality Covid-19 IROP Zdravotnícke novinky

Vedenie Nemocnice s poliklinikou v Brezne, n.o. v rámci zlepšovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti využilo možnosť čerpať finančné prostriedky z Eurofondov určených na preplatenie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 a zakúpilo mobilný RTG s priamou digitalizáciou.

           Druhá vlna pandémie COVID-19 bola nesmierna náročná pre zdravotnícky personál na všetkých úrovniach poskytovanej starostlivosti. Dokonale preverila našu psychickú i fyzickú kondíciu a ukázala, že kde je ochota, spolupatričnosť a ľudskosť  dajú  sa aj takéto ťažké situácie prekonať. Preto chcem  využiť túto príležitosť a všetkým úprimne poďakovať, že našli v sebe tú silu a pevnú vôľu s pandémiou bojovať a napriek strachu o seba a svoju rodinu pomáhať ťažko chorým pacientom, samozrejme nielen infekčným covidovým…

            Druhá vlna pandémie nám ale ukázala aj to, že mnohokrát aj napriek enormnej snahe personálu nevieme technicky vyriešiť zabezpečenie RTG diagnostiky pre infekčných pacientov, teda aj pre pacientov s ochorením COVID-19 . Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto pacientom je potrebné dodržiavať špecifický hygienicko-epidemiologický režim na zabránenie prenosu ochorenia na iných pacientov a samozrejme aj na personál. Aby sme túto situáciu vyriešili, museli sme presne plánovať v akom čase pacienta na RTG oddelenie  privezieme a na ten čas sme museli celé oddelenie pre ostatných pacientov uzavrieť.

Bol to diskomfort pre pacientov z lôžkových oddelení, pre pacientov prichádzajúcich od lekárov prvého kontaktu i odborných lekárov často aj objednaných na konkrétny termín – všetci čakali vonku na chodbe, čo nás úprimne mrzelo. Preto sme začali hľadať možné riešenie tohto problému.

            Nákupom mobilného RTG s priamou digitalizáciu čiastočne odbúrame hore menované problémy pri diagnostike rôznych ochorení. Mobilný RTG nám otvára nové možnosti diagnostiky u ležiaceho infekčného pacienta, kedy nie pacient musí ísť na RTG vyšetrenie, ale RTG príde za pacientom.

            Primár  RTG oddelenia, MUDr. Miroslav Košík, ktorý participoval pri výbere spomínanej prístrojovej techniky, čo sa týka technických parametrov  a má aj určité predstavy ako čo najlepšie možnosti  mobilného RTG využiť, hovorí:

       Jedná sa o mobilné zariadenie MOBILETT Elara Max a je určené na vizualizáciu anatomických štruktúr konvertovaním RTG obrazu na viditeľný obraz. Umožňuje skiagrafické expozície(snímkovanie) celého tela a môže sa používať u pediatrických, dospelých a obéznych pacientov. Je vhodný pre široké spektrum klinického zobrazovanie napríklad zobrazenie pľúc, brucha, kostí a u všetkých typov pacientov bez obmedzení.

Prístroj má integrovaný plochý detektor ktorý poskytuje ostré rtg obrazy na diagnostické účely, rameno s dvoma kĺbmi so širokým dosahom a otočným ramenom, napájanie z batérie.

Je vhodný na použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti, úrazových ambulanciách, operačných sálach, OAIM oddeleniach a je navrhnutý na viacnásobné použitie za jeden deň.

Mobilný RTG bol obstaraný v rámci projektu s názvom Efektívna reakcia na pandémiu COVID-19 v NsP Brezno, n.o.,s kódom projektu v ITMS2014+302021AYJ2, ktorý je finančne podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (percento spolufinancovania 95%) a spolufinancovaný z vlastných zdrojov NsP Brezno, n.o. (percento spolufinancovania 5%).