Nové sanitky RZP

Aktuality O nás

7.10.2021 o 10:30 prebehlo pred urgentným príjmom Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. oficiálne odovzdávanie sanitných vozidiel staniciam záchrannej zdravotnej služby Bystrá a Muránska Huta. Vozidlá sú výsledkom práce na reforme, stabilite a zvýšení kvality poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti na staniciach ZZS prevádzkovaných nemocnicou v Brezne. Sanitné vozidlá boli zakúpené z vlastných zdrojov nemocnice. Cieľom vedenia nemocnice v poskytovaní urgentnej starostlivosti je dostupnosť k pacientovi v čo najkratšom čaše, preto boli pre výkon záchranných činností zvolené špecifické vozidlá s karosériou kompaktných tvarov, pohonom 4X4 a zvýšeným podvozkom prispôsobeným na nespevnené cesty. Záchranári sa s touto technikou dostanú bližšie k pacientovi aj v prostredí na horách a v úzkych dedinských uličkách. Samozrejmosťou je vybavenie vozidiel zabudovanými dezinfekčnými zariadeniami schopnými čistiť priestor ambulancie aj počas jazdy s pacientom. Obe vozidlá boli zakúpené z vlastných prostriedkov nemocnice ako súčasť obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby.

Vozidlá boli „pokrstené“ tradične šampanským a kľúče od vozidiel si prevzali Bc. Michal Záturecký za stanicu Bystrá a Bc. Radovan Hajdúk za stanicu záchrannej zdravotnej služby Muránska Huta, priamo z rúk riaditeľa nemocnice Ing. Jaroslava Mačejovského za účasti JUDr. Karola Vojtka zástupcu riaditeľa a za prítomnosti MUDr. Martina Dobríka Primára záchrannej zdravotnej služby. 

Dvomi vozidlami nič nekončí.  Nemocnica s poliklinikou v Brezne prevádzkuje šesť staníc záchrannej zdravotnej služby a od minulého roku nastúpila cestu zvyšovania kvality poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti nie len obnovou materiálno technického vybavenia, rekonštrukciou staníc, ale aj neustálim vzdelávaním záchranárov. Nie je tajomstvom, že nemocnica má ambície rásť a patriť medzi lídrov v kvalite poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, o čom svedčí aj aktuálna účasť nemocnice pre získanie ďalších šiestich sanitných vozidiel formou eurofondov.    

Všetko čo robíme, robíme pre zvýšenie kvality komfortu a poskytovania starostlivosti pacientom. Uvedomujeme si, že záleží na každej minúte a robíme maximum preto, aby bola nášmu pacientovi poskytnutá čo najrýchlejšie kvalitná zdravotná starostlivosť. 

Bc. Tomáš Mydlo, MBA, hlavný zdravotnícky záchranár