Nové vozidlo DZS

Aktuality

Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o. zakúpila nové sanitné vozidlo dopravnej zdravotnej služby.

Nové vozidlo značky Renault Trafic doplní flotilu vozidiel dopravnej zdravotnej služby, ako súčasť  plánovanej obnovy vozového parku Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., čo zahŕňa nielen nákup nových vozidiel, ale aj dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, teda materiálovo-technické vybavenie sanitných vozidiel a vzdelávanie vodičov. Sanitné vozidlo bude slúžiť pre bezpečný, rýchly a spoľahlivý prevoz či už pacientov, alebo biologického materiálu v našej spádovej oblasti. Veríme, že prispeje k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti ako aj k zvýšeniu kvality životných podmienok obyvateľov okresu Brezno. Financovanie vozidla nemocnica vykonáva z vlastných finančných prostriedkov.