Pomoc od Ministerstva zdravotníctva SR

Aktuality Covid-19 Informácie

Vzhľadom na súčasný vývoj epidemickej situácie v našom regióne sme koncom minulého týždňa operatívne požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o prístrojovú pomoc. Ministerstvo zdravotníctva SR nám na základe našej požiadavky darovalo štyri celkom nové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu značky CHIRANA AURA V 3000, 21,5. Predmetné prístroje predstavujú modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc určenú pre celú škálu pacientov (dospelých, deti, novorodencov i nedonosencov) vďaka dychovému objemu od 2 ml do 2 000 ml a dychovej frekvencii:  1 – 180/ min. Komplexné spektrum režimov ventilácie zahŕňa aj niektoré unikátne ventilačné režimy ako HFM-CPAP (vysokofrekvenčne modulovaný CPAP), nCPAP (nazálny CPAP), PMLV (programovaná viac hladinová ventilácia) či CFvS (ventilačná podpora kontinuálnym prietokom), ktoré sú súčasťou základného vybavenia prístrojov. Vďaka promptnosti na oboch stranách boli dané prístroje už dnes inštalované na našom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). V mene našich pacientov riaditeľ nemocnice Ing. Jaroslav Mačejovský ako i primárka OAIM MUDr. Lucia Gorduličová, MPH/MHA Ministerstvu zdravotníctva SR za predmetnú podporu srdečne ďakujú.