Obmedzenie zdravotnej starostlivosti

Covid-19

Lekáreň pri nemocnici hlási dočasné zatvorenie z technických príčin v týždni od 15. do 19.11 z dôvodu rekonštrukčných prác a inventúry.


NsP Brezno, n.o. z dôvodu nedostatočných personálnych a technických možností neposkytuje liečbu monoklonálnymi protilátkami vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Pre podanie protilátok kontaktujte Vášho obvodného lekára, ktorý môže takúto liečbu indikovať cestou FNsP v Banskej Bystrici.


Informujeme Vás, že pre výrazné zhoršenie epidemiologickej  situácie a nárast počtu hospitalizácií covid pozitívnych pacientov, sme boli nútení od dnes 08.11.2021 dočasne pozastaviť činnosť nemocničnej gastroenterologickej ambulancie pod vedením MUDr. Martina Tkáčika, ktorej personál posilní naše preťažené interné oddelenie, pod ktoré spadajú aj reprofilizované COVID pracoviská.Ambulancia bude zatvorená do odvolania. Opätovne bude spustená akonáhle klesne počet hospitalizácií COVID pozitívnych pacientov v našej nemocnici.


Vzhľadom na nárast pozitívnych pacientov na reprofilizovanom oddelení  a tiež na základe pokynu štátneho tajomníka MZ SR prechádzame do 3. fázy reprofilizácie, t.j reprofilizácie detského oddelenia. Personál detského oddelenia sa od piatka 5.11.2021 bude starať o COVID pacientov. Zároveň sa vytvorila na urgentnom príjme pre dospelých detská ambulancia v priestoroch chirurgickej ambulancie, ktorá zabezpečí akútne stavy v bežný deň po 15-tej hod.

Prakticky to znamená, že deti budú ošetrovať detskí lekári a detská ambulantná pohotovosť v meste. V prípade akútnych stavov posádka záchrannej zdravotnej služby alebo urgentný príjem. Hospitalizácie rieši detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici.


Rovnako je dočasne obmedzená interná ambulancia – z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie sme dočasne na mesiac november 2021 obmedzili činnosť internej ambulancie (MUDr. Zlevská/Štellerová) Zdravotný personál ambulancie je presunutý na posilnenie interného a COVIDového oddelenia. V prípade predoperačných výkonov sú k dispozícii súkromné ambulancie, lieky Vám vypíše obvodný lekár. Poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti je aj naďalej zabezpečené prostredníctvom ambulancií urgentného príjmu