Poďakovanie ZŠ s MŠ Pohorelá

Aktuality O nás Zdravotnícke novinky

Naši záchranári prezentovali svoju prácu pre žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá, za ktoré sa nám poďakoval p. riaditeľ Mgr. Jozef Šajša:

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať NsP Brezno za to, že nám umožnila zrealizovať besedu so svojimi pracovníkmi – záchranármi.
Záchranári boli u nás 27. júna 2018. Boli skvelí. Preukázali nám ochotu, priateľský a odborný prístup. Nie len žiaci ale aj p. učiteľky boli s ich návštevou spokojné a nadšené. Budeme radi, keď takáto spolupráca bude pretrvávať aj v budúcnosti.
S pozdravom pedagogický kolektív ZS s MŠ Pohorelá.

Aj my ďakujeme 🙂