Poďakuj sestre

Projekty

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. sa s cieľom:

  1. komunikovať verejnosti dôležitosť povolania sestry a pôrodnej asistentky a umožniť pacientom, aby sestrám a pôrodným asistentkám mohli poďakovať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
  2. posilňovať pozitívnu interakciu medzi pacientmi a sestrami/pôrodnými asistentkami,
  3. poskytovať sestrám  a pôrodným asistentkám vzdelanie zamerané na právnu istotu sestier/pôrodných asistentiek a ochranu práv pacientov,
  4. umožniť sestrám a pôrodným asistentkám zúčastniť sa kreditovaného vzdelávania zameraného na témy súvisiace s výkonom ich povolania, a to v podobe bezplatného e-learningového vzdelávania,

zapojila do projektu „Poďakuj sestre“ pod vedením Komory pre medicínske právo – MEDIUS, o.z. Aj prostredníctvom tohto projektu sa Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. snaží, aby kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti bola na vysokej odbornej úrovni,  a aby vzťah zdravotníckeho personálu k pacientom a vzťah pacientov k zdravotníckemu personálu bol empatický a slušný s potrebnou dávkou porozumenia.”