Prevádzkovanie ZZS

Aktuality

Informujeme Vás, že naša nemocnica mala 100% úspech vo výberovom konaní na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v skratke ZZS. Na ďalšie šesťročné obdobie sme si držali všetkých 5 prevádzkovaných uzlov ZZS: RLP Brezno 1, RZP Brusno, RZP Bystrá, RZP Pohorelská Maša a RZP Muránska Huta. Taktiež sa nám podarilo vydobyť pre naše mesto sídlo stanice novozriaďovanej  RZP “S” Brezno 2 slúžiacej na sekundárne prevozy medzi nemocnicami. Zároveň sme sa stali prevádzkovateľom tejto ambulancie, ktorá začne svoju činnosť od 01.01.2020.

O našej ZZS si môžete prečítať samostatný článok tu.