Rádio-diagnostické oddelenie

O nás

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 11.6.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík a archív NsPBR. Stránka oddelenia je tu.

Na CT pracovisku ako jednom z mála vyšetrujú aj koronárne cievy srdca

Pokračujeme rádiodiagnostickým oddelením, kde na štyroch pracoviskách ročne vyšetria viac ako 46 000 pacientov.

BREZNO. Rádiodiagnostika je samostatným medicínskym odborom zaoberajúcim sa využitím ionizačného žiarenia a iných druhov energií, na zobrazovanie ľudského tela a jeho chorobných zmien.

V roku 2008 došlo k významnej prestavbe oddelenia
História oddelenia sa datuje od nástupu prvého primára samostatného RDG oddelenia v roku 1977. Až do roku 1982 bol ním Miloš Kelemen, po ňom do roku 2001 zastal funkciu Vojtech Pitroň. „V tomto období sa zakúpili zosilňovače obrazu, angiografické pracovisko, ako aj prvý USG prístroj, v roku 1991 zasa prvý farebný celotelový USG prístroj, ktorý slúžil až do roku 2000. Viac ako dvadsať rokov je v prevádzke aj mamografický prístroj, nový celotelový USG prístroj či prvý CT prístroj. V roku 2005 k nim pribudol nový celotelový farebný USG prístroj,“ uviedol Richard Mihálik, ktorý je primárom od roku 2014, pred Vojtechom Pitroňom a Jozefom Báčikom. Podľa jeho slov, začínalo sa s malým počtom pracovníkov na troch pracoviskách klasickej skiagrafie, no postupom času, s rastom počtu požadovaných vyšetrení silnela aj požiadavka na rozšírenie kapacity RDG oddelenia, zvyšovanie počtu kvalifikovaných RDG laborantov a lekárov. „V roku 2008 došlo k významnej prestavbe celého oddelenia a vybaveniu modernými RDG prístrojmi. Prešlo sa na vyvolávanie a snímkovanie pomocou digitalizácie – prenos elektronickou cestou.“

Úzko spolupracujú aj s vyššími spádovými a nespádovými pracoviskami
Na oddelení podľa primára Mihálika, fungujú tieto druhy pracovísk: klasické rádiografické: RTG skeletu, pľúc, brucha, mäkké časti tela, vylučovacie urografie; mamografické: preventívne a kontrolné mamografie; USG: ultrasonografické vyšetrenia celého tela, hlavne USG brucha, panvy, krku a štítnej žľazy, mäkkých tkanív celého tela, Doppler vyšetrenia cievneho systému; CT: vyšetrenia celého tela, hlavne mozgu, chrbtice, hrudníka, brucha, panvy, vrátane špeciálneho vyšetrenia čreva, veľkých ciev, akútne polytraumatické vyšetrenia. Ako jedno z mála pracovísk okresnej úrovne vyšetrujú aj koronárne cievy srdca. „Od zakúpenia najnovšieho CT prístroja a celej infraštruktúry spracovania CT obrazov v roku 2015 je vytvorená úzka spolupráca nielen medzi RDG oddelením, jednotlivými oddeleniami a ambulanciami nemocnice, výborná je spolupráca aj s vyššími spádovými aj nespádovými pracoviskami, hlavne Fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici, SÚ- SCH v Banskej Bystrici. Priamo na účely neodkladnej konzultácie sme cez internet ihneď prepojení so stovkami pracovísk hlavne na Slovensku, Čechách, čiastočne s ostatnými okolitými krajinami, čiže je možná okamžitá spolupráca so špičkovými centrami hlavne pri náhlych mozgových a srdcových príhodách, u komplikovaných pacientov,“ uviedol Richard Mihálik.

Na USG pracovisku akútne prípady vyšetrujú neodkladne
Na prístrojoch vyšetrujú pacientov rýchlo a kvalitne, pričom sa skrátili čakacie doby na vyšetrenie, tvrdí primár oddelenia. „Uvedené štandardné čakacie doby sú pre ústavných ambulantných a všetkých mimoústavných neakútnych pacientov. „Pacientov s akútnymi ochoreniami podľa možnosti vyšetrujeme ihneď, ako aj objednaných lôžkových, maximálne do 2 až 3 dní. Na RTG vyšetrenie čakacie doby nie sú a na USG pracovisku akútne prípady vyšetrujeme neodkladne, ostatné radíme do poradovníka podľa závažnosti. Čakacie doby odkladných vyšetrení sú od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov, a to vzhľadom na kapacitu USG pracoviska a rozsiahlu spádovú oblasť.“

Na CT pracovisku je prevažne čakacia doba od 1 do 7 dní. Najväčší deficit pociťujú na USG pracovisku, kde jediným prístrojom obsluhujú spádovú oblasť asi pre 80 000 obyvateľov.
„Z eurofondov kúpime ďalší špičkový USG prístroj, pri vybudovaní druhého USG pracoviska sme však limitovaní počtom lekárov a ostatného obslužného personálu. Na CT pracovisku máme prevažne krátke čakacie doby, maximálne do 7 dní,“ vysvetľuje primár.
Na oddelení ročne vyšetria viac ako 46 000 pacientov, z toho na RDG pracovisku 27 905, CT vyšetrenia absolvuje 8125 pacientov, mamografiu 1500 a sonografiu 8800. Na oddelení pod vedením primára Richarda Mihálika, ktorý má bohaté, dlhoročné skúsenosti s prácou na školiacom pracovisku v NFDR Banská Bystrica a iných pracoviskách, pracujú aktuálne štyria lekári.

Dôležité je zvýšiť počet lekárov
A aké sú vízie oddelenia do budúcnosti? „Najpotrebnejšie je zvýšiť počet a stabilizáciu lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu, pretože momentálny počet, hlavne lekárov je hraničný , až nedostatočný. Nie sú vytvorené rezervy pre prípadné personálne výpadky, pre udržanie uvedených počtov vyšetrovaných pacientov je rozšírenie personálu kľúčové. Preto vízia oddelenia tkvie v jeho dobudovaní po personálnej a technickej stránke,“ povedal primár Mihálik. Ako dodal na záver, CT, USG a RTG sú kvalitou a šírkou vyšetrení poskytované na štandardnej svetovej úrovni.
„MR vyšetrenia sú pre veľkú časť obyvateľstva v našej spádovej oblasti ťažko dostupné, preto je v blízkej budúcnosti potrebné a žiadané vybudovanie MR pracoviska v lokalite Brezno s eventuálnym využitím mojich dlhoročných skúseností s prácou na viacerých MR pracoviskách.“ Nemocnica už na zdravotné poisťovne podala žiadosť o predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu na vybudovanie MR pracoviska.

1 thought on “Rádio-diagnostické oddelenie

Comments are closed.