Dominika pre Kukulíka

Projekty

Dominika pre Kukulíka

Dňa 31.1.2018 sa na pôde nemocnice uskutočnil seminár „Narodení do samoty“ v spolupráci NsP Brezno, o. z. Návrat pod záštitou europoslankyne Mgr. Jany Žitňanskej. Seminára sa zúčastnili pracovníci detského, novorodeneckého a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, viceprimátor mesta Brezna Ing. Arch. Králik a pracovníčky odboru starostlivosti o obyvateľa mesta Brezna.
Seminár bol venovaný téme opustených detí a uvedeniu projektu „Dominika pre Kukulíka“. Mgr. Zuzana Zimová v pútavej prednáške o teórii vzťahovej väzby medzi mamou a dieťaťom upozornila na psychické potreby opustených detí a na možnosť citlivej pomoci, ktorú každý jeden zdravotnícky pracovník našej nemocnice môže poskytnúť.
Pomoc opusteným deťom bol hlavným dôvodom zapojenia sa nemocnice do projektu „Dominika pre Kukulíka“. NsP Brezno, n.o. sa do projektu zapojila ako prvá nemocnica na Slovensku. V rámci projektu budú pracovníčky Návratu zmierňovať stres u novorodencov a rannú traumu z opustenia na pôde nemocnice formou dotyku, prihovárania sa, kolísania a poskytnutia pocitu dôvery a bezpečia, ktoré bábätko dostáva v rodine.
Na pôde nemocnice, v spolupráci s o. z. Návrat beží projekt „Kufrík pre Kukulíka“. Ide o kufrík, do ktorého opustenému dieťaťu zbierame spomienky z jeho prvých dní na tomto svete a ktorý ho sprevádza na jeho ďalšej ceste.
Aj týmto dokazujeme, že sme NEMOCNICA, KTORÁ MÁ SRDCE

Viac sa dočítate na stránke www.navrat.sk

Prílohy:
Narodení do samoty
označenie Kukulík