Elektronizácia rádiologického oddelenie

Aktuality Informácie

Vydávanie výsledkov vyšetrení v papierovej podobe

Zavedenie a inštalácia systému ezdravie lekárov RDG oddelenia, čím sa zabezpečí elektronický podpis nálezu z daného vyšetrenia, a tým následne môže byť v tejto forme elektronicky archivovaný a nemusí sa vydávať a archivovať v papierovej podobe.

S účinnosťou od 16.8.2021 sa budú vydávať nálezy z vyšetrení v papierovej forme len pre lekárov mimo areálu nemocnice. Ostatní lekári majú prístup k nálezu v NIS nemocnice.


Vydávanie obrazovej zdravotnej dokumentácie na CD nosiči

V súčasnosti zdravotné poisťovne nevyžadujú archivovať a vydávať obrazovú dokumentáciu pacientovi, prípadne lekárovi, na CD nosiči v prípade možnosti dlhodobej elektronickej archivácie.

Lekári v rámci nemocnice majú možnosť prístupu k obrazovej zdravotnej dokumentácii v nemocničnom PACS systéme. Lekári mimo nemocnice cestou T3C, prípadne TomoCon GO kde si dokumentáciu môžu vyžiadať od lekárov našej nemocnice. Technická podpora je na čísle 048/2820 242.

S účinnosťou od 16.8.2021 nebude pacientom štandardne vydávaná obrazová zdravotná dokumentácia vyšetrenia na CD nosiči, len v prípade osobného vyžiadania iným lekárom, ktorý nemá možnosti elektronického prístupu a to bezplatne.

MUDr. Miroslav Košík, primár oddelenia