Interné oddelenie

O nás

Článok zverejnený v novinách My Horehronie 7.5.2019 a My Horehronie 14.5.2019. Autor: MONIKA DOLŇANOVÁ. Foto: Lukáš Pšenčík a archív NsPBR. Stránka interného oddelenie je tu.

Veľká časť hospitalizovaných pacientov na internom oddelení má onkologické ochorenie.

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme interným oddelením, kde vlani hospitalizovali takmer 2000 pacientov a na JISke viac ako 300. Vzhľadom na počet lôžok hospitalizácia jedného pacienta trvá priemerne len 5 – 6 dní.

BREZNO. Interné oddelenie zabezpečuje komplexnú 24- hodinovú starostlivosť, ktorá zahŕňa starostlivosť o pacientov s internými diagnózami, resp. diagnózami spadajúcimi do odboru vnútorné lekárstvo.

Narastá počet pacientov privážaných pod vplyvom alkoholu.
Interná medicína zahŕňa množstvo subodborov (vrátane kardiológie, pneumológie, gastroenterológie, hematológie, reumatológie, nefrológie, endokrinológie a diabetológie), a preto je právom nazývaná ako kráľovná medicíny. Podľa slov primárky interného oddelenia Emílie Zlevskej, v podmienkach breznianskej nemocnice a celkovo okresu, na tomto oddelení hospitalizujú aj pacientov z iných odborov, pretože nie je k dispozícii lôžkové krčné, infekčné či kožné oddelenie. „Veľká časť hospitalizovaných pacientov má onkologické ochorenie. V poslednom období zaznamenávame výrazný nárast pacientov privážaných záchrankou s psychickými ťažkosťami a keďže psychiatrické oddelenie je až v Banskej Bystrici, aspoň na prechodný čas sú u nás. So znepokojením sledujeme nárast počtu pacientov privážaných pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.“

Častou diagnózou, s ktorou každý deň pracujú, je fibrilačná arytmia Rozmanitosť v rámci liečby interných pacientov je veľmi veľká. „Odbor vnútorné lekárstvo je širokospektrálny. V rámci kardiológie hospitalizujeme pacientov s podozrením na akútny koronárny syndróm – inak srdcový in-farkt, s ischemickou chorobou srdca a chronickým srdcovým zlyhávaním, pacientov s podozrením na myokarditídu, čiže zápal srdcového svalu, s arteriálnou hypertenziou, čiže vysokým krvným tlakom. Častou diagnózou, s ktorou každý deň pracujeme, je fibrilačná arytmia, ktorá je závažným rizikovým faktorom pre vznik mozgovej príhody. V rámci odboru pneumológia, čiže pľúcne lekárstvo, sú u nás hospitalizovaní pacienti so zápalmi pľúc, prieduškovou astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,“ uviedla primárka Zlevská. Spomenula aj ďalšie diagnózy, a to akútne zápaly pažeráka, žalúdka, žalúdočné a dvanástnikové vredy, krvácania zo zažívacieho traktu, ochorenia čriev, pečene, podžalúdkovej žľazy.

Neoddeliteľnou súčasťou je starostlivosť o pacientov s cukrovkou Častou diagnózou v rámci hematológie sú podľa Emílie Zlevskej anémie, resp. chudokrvnosť. „V našej kompetencii liečby sú aj pacienti spadajúci do odboru nefrológia, čiže problematika obličiek a vnútorného prostredia organizmu, ako sú zápalové ochorenia obličiek, dehydratácie, komplikácie chronických ochorení s dopadom na obličky.“ Neoddeliteľnou súčasťou internej medicíny je starostlivosť o pacientov s cukrovkou, ktorí prichádzajú v rámci zhoršenia samotnej cukrovky, alebo so závažnými komplikáciami cukrovky. „Ďalej sú to pacienti s ochoreniami endokrinných žliaz, čiže ochoreniami štítnej žľazy, nadobličiek, atď.“

Vlani hospitalizovali takmer 2000 pacientov Za rok 2018 na oddelení hospitalizovali takmer 2000 pacientov a na JISke viac ako 300. „Ide o veľké množstvo a vzhľadom na počet lôžok hospitalizácia jedného pacienta trvá priemerne len 5 – 6 dní. Inak by sme nemohli prijímať ďalších. Zároveň k nám prichádzajú pacienti aj z iných regiónov, najmä z okrajových častí okresu Revúca, Rimavská Sobota,“ uviedla primárka. Ako dodala, v dnešnej dobe na internom oddelení prakticky poskytujú len neodkladnú – akútnu zdravotnú starostlivosť, vyšetrenia, ktoré nie sú nevyhnutné, následne sa vykonajú ambulantne. „Vo veľkej miere sa však snažíme väčšinu vyšetrení realizovať počas hospitalizácie, čo si vyžaduje veľké pracovné nasadenie a spoluprácu najmä s oddelením rádiodiagnostiky,“ uzavrela Emília Zlevská.

V rámci interného oddelenia je aj veľké množstvo ambulancií, na ktorých sa lekári snažia ambulantnou cestou pomôcť pacientovi.

Spolupracujú s rôznymi ambulanciami V dvoch kardiologických ambulanciách realizujú aj podrobnejšie vyšetrenia srdca – ECHO KG, tlakový a EKG holter, v internej sa zameriavajú najmä na pacientov s ťažkou arteriálnou hypertenziou. „V dvoch pľúcnych ambulanciách vykonávame aj náročné bronchoskopické vyšetrenie, ako i vyšetrenie kapacity pľúc – spirometria. Na rozdiel od veľkosťou porovnateľných nemocníc máme k dispozícii endokrinologickú ambulanciu, gastroenterologickú, súčasťou ktorej je aj jeden z najmodernejších prístrojov na vyšetrenie zažívacieho traktu v rámci širšieho regiónu,“ povedala primárka interného oddelenia Emília Zlevská. Podľa jej slov, v hematologickej ambulancii sa dokonca venujú aj detským pacientom. Zároveň si interné oddelenie veľmi váži spoluprácu s neštátnou reumatologickou ambulanciou. „Samotná interná medicína je veľmi rozmanitý odbor. Pacient neprichádza s hotovou diagnózou, ale so symptómom – príznakom ochorenia, ako napríklad dušnosť, bolesti na hrudníku, opuchy nôh a úlohou lekára je nastoliť diagnostický algoritmus k stanoveniu správnej diagnózy a následnej liečby, ktorá je pre pacienta život zachraňujúca.“

Aj na tomto oddelení chýba kvalifikovaný personál Na internom oddelení disponujú 40 lôžkami, v rámci interného oddelenia ženy a muži. „Šesť samostatných lôžok je vyhradených pre pacientov vyžadujúcich monitoring vitálnych funkcií, resp. starostlivosť JIS, kde sú hospitalizovaní pacienti v priamom ohrození života. Súčasťou oddelenia sú aj dve nadštandardné izby. „Ako každé oddelenie, aj my v rámci interného oddelenia bojujeme s nedostatkom personálu. Chýba kvalifikovaný zdravotný personál, či už lekári, zdravotné sestry, sanitári, ale s touto problematikou bojuje v súčasnom období prakticky celé zdravotníctvo. Štatisticky na Slovensku len lekárov chýba viac ako 3000, počet potrebných zdravotných sestier, sanitárov, laborantov je rádovo vyšší,“ uviedla Emília Zlevská.

Spoluprácu vylepšujú účasťou na kardiologických kongresoch Interné oddelenie spolupracuje s vyššími pracoviskami, najmä s FNsP F. D. R. B. Bystrica, s pľúcnym ústavom V. Hágy a na veľmi vysokej úrovni so SUSCCH B. Bystrica, s ktorým takmer denne konzultujú kardiologických pacientov, prekladajú pacientov za účelom realizácie perkutánnej koronárnej intervencie v prípade vzniku akútneho infarktu myokardu. Podľa slov primárky, na základe rýchlej intervencie, dokážu intervenční kardiológovia spriechodniť postihnutú cievu a výrazne zlepšiť pacientovi ďalšiu kvalitu života a veľakrát v prípade správne stanovenej diagnózy a rýchlemu kontaktovaniu zachrániť život. Veľmi dobrú spoluprácu Emília Zlevská ocenila aj s oddelením arytmií, kde v prípade potreby prekladajú pacientov za účelom implantácie kardiostimulátora. „Spoluprácu medzi našimi oddeleniami neustále vylepšujeme účasťou na kardiologických kongresoch a prípravou edukačných seminárov medzi našimi pracoviskami. Zároveň si veľmi cením spoluprácu aj s inými oddelenia v rámci NsP Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme, a to hlavne oddelenie LDCH, ktoré nám pomáha pri doliečovaní pacientov.“

Interné oddelenie prešlo renováciou. V minulom roku sa internému oddeleniu podarilo renovovať podlahovú krytinu, sociálne zariadenia, veľkým prínosom sú aj dve nadštandardné izby. V tomto roku pribudli izby s prívodom kyslíka, namiesto pôvodne jednej budú ním teraz disponovať tri izby na každej zložke. „Ďakujem spoločnosti Železiarne Podbrezová a konkrétne riaditeľovi Vladimírovi Sotákovi za kúpenie nových lôžok na JIS interného oddelenia a možnosti rozšírenia diagnostiky u kardiologických pacientov zakúpením snímačov tlaku a EKG. Taktiež ďakujem Vladimírovi Zvaríkovi za kúpenie polohovateľnej postele do nadštandardnej izby.“ Personál interného oddelenia prosí pacientov a ich príbuzných o spoluprácu, najmä čo sa týka vzájomnej komunikácie. „Zároveň v mene našich pacientov ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vážim si vašu pomoc a ústretovosť. Naši pacienti, najmä tí vo vysokom veku a s onkologickým ochorením, si to určite zaslúžia,“ dodala na záver primárka Emília Zlevská.