Kolektívna zmluva na rok 2024

O nás Zmluvy

Dňa 30.01.2024 predsedníčka Základnej odborovej organizácie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Nemocnici s poliklinikou Brezno, n. o. Mgr. Zina Veždúrová  podpísala s  riaditeľom Nemocnice s poliklinikou Brezno n.o. Ing. Jaroslavom Mačejovským Kolektívnu zmluvu na rok 2024, ktorá garantuje počas celého kalendárneho roka pre zamestnancov motivačné pracovné podmienky, a to pri zachovaní vyrovnaného hospodárenia nemocnice.

Vedeniu nemocnice záleží na tom, aby sa každému zamestnancovi pracovalo v nemocnici dobre, aby mal každý vytvorené všetky potrebné pracovné podmienky na svoju prácu, ale aj osobný pracovný rozvoj, a aby bol spravodlivo a motivačne finančne ohodnotený. Aj vzhľadom na túto nemocničnú zamestnaneckú politiku, vedenie nemocnice pravidelne v súlade so zákonom, ako i nad rámec zákona, dvíha mzdy zdravotníckych pracovníkov. Taktiež už v polke minulého roku, po dohode s odborovou organizáciou, dvihlo, pravdepodobne ako jediná nemocnica, aj mzdy nezdravotníckym pracovníkom v priemere o 10%, nakoľko bolo nanajvýš potrebné, aj napriek zložitej finančnej situácii v slovenskom zdravotníctve, zareagovať na vysokú mieru inflácie a garantovať primeranú mzdu všetkým nemocničným zamestnancom.

Vzhľadom k tomu, že vieme aká je ťažká a zložitá  situácia v slovenskom zdravotníctve  a vedenie nemocnice   v spolupráci so zakladateľmi nemocnice intenzívne pracuje na zákonnom prekategorizovaní nemocnice do II. úrovne  nemocníc a na zachovaní doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pričom vieme, že vedenie nemocnice nikdy dobrovoľne nepristúpi k zúženiu súčasného rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov nášho Horehronia a priľahlých oblastí, v mene všetkých 600 zamestnancov nemocnice, výbor a členovia nemocničnej odborovej organizácie podporujú iniciatívy vedenia nemocnice.“, dodala Mgr. Veždúrová.