Nové tlakové a EKG holtre

Aktuality

Riaditeľ nemocnice Ing. Jaroslav Mačejovský dnes oficiálne odovzdal primárovi interného oddelenia prof. MUDr. Jozefovi Novotnému, PhD. a vedúcemu lekárovi kardiologickej ambulancie MUDr. Ľubomírovi Antalíkovi 4 nové lekárske prístroje na monitorovanie krvného tlaku (tlakové holtre) a 3 nové lekárske prístroje na dlhodobé snímanie EKG záznamu (EKG holtre).

Tieto prístroje sa budú používať na diagnostiku a sledovanie zdravotného stavu nemocničných pacientov na internom oddelení, internej ambulancii a kardiologickej ambulancii, pričom našim internistom a kardiológom pomôžu k poskytovaniu kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti ich pacientom.

Holtre boli nemocnicou zakúpené vďaka osobnej angažovanosti generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s. Ing. Vladimíra Sotáka, keď zo strany Nadácie Železiarní Podbrezová bol nemocnici poskytnutý finančný dar v sume 9 500,- eur, za čo mu zo srdca v mene našej nemocnice, ako i jej pacientov, ďakujeme.