Podpora NsP Brezno, n.o. zo strany obcí nášho okresu

Aktuality Informácie

Naša nemocnica požiadala ku koncu roka 2020 všetky obce nášho okresu o pravidelnú ročnú finančnú pomoc v sume 1 eura na počet obyvateľov danej obce. Cieľom tejto našej aktivity je postupná rekonštrukcia všetkých našich lôžkových oddelení. Pre rok 2021 sme vybrali ako najpotrebnejšiu rekonštrukciu nášho OAIM oddelenia, ktoré sa aj v súčastnosti stará o pacientov v najhoršom zdravotnom stave. Zatiaľ na našu prosbu zareagovali nižšie uvedené obce, ktoré nám iniciatívne pomohli prekonať aj rôzne administratívne bariéry a našej nemocnici už zaslali  finančné prostriedky.

Heľpa 1 235 eur
Jarabá 40 eur
Lom nad Rimavicou 232 eur
Mýto pod Ďumbierom 1 000 eur
Pohorelá 2 000 eur
Vaľkovňa 417 eur

Za predmetnú finančnú podporu im srdečne ďakujeme. Veríme, že sa k nim pridajú aj ďalšie obce nášho okresu.

Dňa 01.10.2020 bol vyhlásený v Slovenskej republike núdzový stav, ktorý trvá doteraz. Naša nemocnica je subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorá bola hneď na začiatku poverená plnením viacerých povinností. Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v našom regióne, po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, sme pristúpili k reprofilizácii časti našich nemocničných lôžok už v polovici októbra 2020 a vytvorili sme v pôvodných priestoroch chirurgického oddelenia časti ženy oddelenie pre covid pozitívnych a suspektných pacientov. Teda reprofilizovali sme covid lôžka ako jedna z prvých nemocníc. Dá sa povedať, že každým ďalším mesiacom sme museli počet covid lôžok navyšovať a v súčasnosti už máme (pri 14% nadstave obsadenosti covid lôžok k 12.03.2021) v nemocnici 3 reprofilizované covid pracoviská. Toto všetko sme museli realizovať za súčasného dokončievania rekonštrukcie urgentných častí našej nemocnice z eurofondov v hodnote 8,3 mil. eur, ktorej stavebnú časť sme už riadne a včas aj dokončili. Taktiež sme museli narýchlo vybudovávať ďalšie rozvody kyslíka na novozriadené covid pracoviská a zakúpiť prístroje na podporu dýchania pacientov. V danom období sme nadobudli 4 nové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu a 6 nových prístrojov AIRVO 2 na high flow podporu dýchania. Zároveň sme museli v nemocnici vybudovať nové trasovanie pacientov, aby nedochádzalo ku kríženiu sa covid pozitívnych a negatívnych pacientov. Taktiež sme v regióne sprevádzkovali viaceré mobilné odberové miesta MOMAG, pomáhali niektorým najbližším samosprávam pri plošnom testovaní obyvateľstva a veľmi intenzívne sme začali s očkovaním regiónu, vrátane zariadení sociálnych služieb. V súčasnosti naša nemocnica prevádzkuje nemocničné očkovacie miesto na ktorom už zaočkovala do 7 000 osôb, ako i veľkokapacitné očkovacie miesto na zimnom štadióne v Brezne. Ďalej v danom období sme vykonali množstvo inej potrebnej epidemiologickej a liečebnej práce, ktorú bolo potrebné vykonať. Stali sme sa tak jednoznačnou oporou regiónu v boji so šíriacou sa epidémiou.

Najväčšia vďaka však patrí nášmu nemocničnému personálu, ktorý odviedol a odvádza v súčasnosti až neuveriteľnú prácu pri liečbe covid pozitívnych pacientov, ale nielen ich. Keby sme mali popísať všetky obete, ktoré musel náš personál v tomto čase zniesť, bolo by to hádam aj na samostatnú knihu. Mnohí museli akceptovať preradenie na iné pracoviská a zaučiť sa na novú prácu. Mnohí museli vykonávať v tomto období aj cez 10 ústavných pohotovostných služieb mesačne a hlavne mnohí sa vírusom nakazili a rozšírili toto ochorenie aj do svojich domácnosti, pričom evidujeme aj niekoľko úmrtí príbuzných. Ďakujeme